Obavijest srednjoškolcima

21.03.2011

Odlukom Načelnice: Klasa: 402-01/10-01/23, Urbroj: 2168/08-02/00-11-24, Fažana, 15.03.2011. godineobjavljujemo OBAVIJEST o Financiranju troškova prijevoza srednjoškolaca. Učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Fažana, čiji roditelji primaju dječji doplatak, financirat će se troškovi mjesečne autobusne karte u cijelosti za mjesece: - travanj, svibanj i lipanj 2011. godine.Učenici su dužni u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana dostaviti: potvrdu o upisu u srednju školu i rješenje o dječjem doplatku.Obveza dostavljanja dokumentacije ne odnosi se na učenike koji su navedeno već dostavili u 2010. godini.Mole se novi korisnici da potrebnu dokumentaciju dostave najkasnije do 28. ožujka 2011. godine, radi pravovremenog dostavljanja popisa u Pulapromet d.o.o. NAČELNICA Ada Damjanac

2011

Arhiva