Obavijest o testiranju

20.10.2022

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana: stručni suradnik za prostorno planiranje, komunalni sustav i izgradnju, te komunalni redar, razmatralo je dana 18.10.2022. godine prijave kandidata u predmetnom natječaju, te utvrdilo sljedeće O B A V I J E S T I o testiranju koje možete preuzeti u prilogu.

2022

Arhiva