Obavijest o prekidu opskrbe vodom

31.03.2017

VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu 52100 Pula, Radićeva 9Pula, 31.03.2017.
PREDMET:   OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM
VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana
UZROK PREKIDA:  hitna sanacija gubitka vode
DAN:            31.03.2017. (petak)
VRIJEME:           od 08:30 do 11:00 sati
LOKACIJA:     Valbandon – Mala cesta Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

2017

Arhiva