Obavijest o objavi LAG natječaja za TO 1.1.3. LAG-a južna Istra

23.09.2019

*AŽURIRANO

OBAVIJEST O IZMJENI NATJEČAJA ZA TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljenog dana 20. rujna 2019. godine LAG „Južna Istra“ dana 01. listopada 2019. godine usvojio je tehničke izmjene Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (1.1.3.-2-2019.) koji je objavljen dana 20. rujna 2019. godine.

Izmjene u tekstu Natječaja i popratnim prilozima i obrascima tehničke su naravi i obuhvaćaju isključivo slijedeće ispravke i/ili izmjene:
IZMJENE U TEKSTU NATJEČAJA:
1. Ispravlja se numeracija poglavlja u tekstu Natječaja na način da se usklađuje se s brojčanim oznakama poglavlja Natječaja kako su navedene u Sadržaju na stranici br. 2 Natječaja.
2. Na stranici br. 17. poglavlje Izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u:
- Ispravlja se naziv Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koja mijenja naziv u UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA.
- Mijenja se datum nakon kojega Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu prilikom izračuna ekonomske velike neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u sa 16. svibnja 2019. na 01.09.2019. godine.

IZMJENE U PRILOZIMA NATJEČAJA:
1. Prilog br. I. Natječajna dokumentacija, dokument pod rednim brojem 4: „Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe nakon objave Natječaja te potpisana od
djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe“ mijenja se na način da Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba mijenja naziv u Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.
Dokument pod rednim brojem 4. sada glasi: „Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon objave Natječaja te potpisana od djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.
Pojašnjenje:
Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva obvezna je za sve nositelje projekata. Mora biti potpisana od strane djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i izdana nakon objave natječaja.
Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva sadrži sljedeće:
- Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
- Izjava o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva
- FADN kalkulator s vidljivim izračunima“
2. Prilog br. IV-Kriteriji odabira-pojašnjenja i potrebna dokumentacija
Osnovni kriterij odabira br. 1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva- stupac „Dokumentacija“ mijenja se na način da Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba mijenja naziv u Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.
Dokumentacija za osnovni kriterij odabira br. 1 „Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva“ sada glasi:
„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon datuma objave ovog Natječaja te potpisana od strane djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.“

IZMJENE U OBRASCIMA NATJEČAJA:
1. Obrazac E. Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda
U obrascu E. Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda ispravlja se datum objave Natječaja.
Članak III. sada glasi: „Ova se izjava daje za potrebe Natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu Mjere 1.1. „Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede“ – provedba tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine, te se ne može koristiti u druge svrhe.“
2. Obrazac F. Izjava o provedenim projektima
U obrascu F. Izjava o provedenim projektima ispravlja se datum objave Natječaja. Članak III. sada glasi: „Ova se izjava daje za potrebe Natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu Mjere 1.1. „Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede“ – provedba tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine, te se ne može koristiti u druge svrhe.“

Svi ostali dijelovi Natječaja, te svi obrasci i prilozi koji nisu obuhvaćeni ovom izmjenom ostaju nepromijenjeni.


OBJAVA NATJEČAJA 20.09.2019.:

Obavijest o objavi LAG NATJEČAJA za TO 1.1.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“ 20. rujna 2019. godine objavila je svoj četvrti LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020: natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Prijaviti se mogu svi nositelji malih poljoprivrednih gospodarstava (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Južna Istra“, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 2.000 eura do 7.999 eura.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na natječaju iznosi 2.020.896,00 HRK. Visina potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu, uz intenzitet potpore do 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

Sve informacije o samom LAG-natječaju, uvjetima i načinu podnošenja prijave, kao i sva potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama LAG-a „Južna Istra“ www.lag-juznaistra.hr/natjecaji.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj započinje teći 07. listopada 2019. godine i traje sve do 10. studenog 2019. godine. Za sve zainteresirane djelatnici LAG-a „Južna Istra“ održati će informativne radionice na kojima će se predstaviti svi detalji vezani uz natječaj te pružiti savjeti za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta. Točan raspored radionica biti će objavljen naknadno.

Za sve upite i dodatne informacije stojimo na raspolaganju na telefon: 052/512-408 ili putem maila: lag.juzna.istra@gmail.com

2019

Arhiva