Obavijest o imenovanju pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana-Fasana

13.06.2023

"Na temelju članka 5. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: br. 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19. – dalje: ZSN) i članka 54. Statuta općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj: 25/2022) općinski načelnik Općine Fažana dana 27. travnja 2023. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana

kojim je imenovan DIMITRIJE ŠVABIĆ, dipl.iur. za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana na neodređeno vrijeme.

Rješenje o imenovanju se nalazi u prilogu.

2023

Arhiva