Novogodišnji poklon paketići

03.11.2022

Molimo sve roditelje/skrbnike čija djeca ne idu u predškolsku ustanovu – vrtić/jaslice, a sa područja su općine Fažana i imaju prebivalište na području Općine Fažana, da radi dodjele novogodišnjeg paketića dostave podatke o dobi i spolu djeteta na sljedeću mail adresu:
tajnica@fazana.hr

zaključno sa 30.11.2022. godine.

OPĆINA FAŽANA

2022

Arhiva