Natječaj za zakup građevinskog zemljišta

30.06.2016

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Načelnice Općine Fažana, Klasa: 944-05/16-01/15, Urbroj: 2168/08-02/00-16-1 od 27.06.2016. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta. Cjeloklupni natječaj preuzmite ovdje.

2016

Arhiva