Natječaj za prodaju nekretnina - ožujak 2016

08.03.2016

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta (Službene novine Istarske županije 11/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, klasa: 944-05/16-01/3, urbroj: 2163/08-03/00-16-1, od dana 02.03.2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje N  A  T  J  E  Č  A  J za prodaju nekretnina. Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.

2016

Arhiva