!!!Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta!!!

19.02.2011

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/10-01/47, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 22.12.2010. godine i Klasa: 944-05/10-01/45, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 2.12.2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta. Natječaj preuzmite na ovom linku.

2011

Arhiva