Natječaj za prijem u službu

14.11.2014

Sukladno članku 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje  NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto: Stručni suradnik za financije i računovodstvo - 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Prijave na oglas podnose se do 22.11.2014. godine. Cjelokupni natječaj, upute i dokumentaciju preuzmite ovdje.

2014

Arhiva