Natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana: VIŠI UPRAVNI SAVJETNIK/CA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

11.01.2023

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana (Službene novine Istarske županije br. 14/2022) službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

VIŠI SAVJETNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

2023

Arhiva