Natječaj za prijam u službu

20.12.2017

Na osnovi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana  objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

VIŠI SAVJETNIK/CA ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE– 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Cjelokupni natječaj, upute i obavijesti kandidatima preuzmite u prilogu.

2017

Arhiva