Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

24.09.2016

Na osnovi čl. 10. st.2 Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Istarske županije 11/09), i Odluke Načelnice Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-00/16- 01/4, urbroj: 2168/08-02/00- 16-1 od 20.09.2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana. Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.

2016

Arhiva