Natječaj LAG - južna Istra

27.08.2020

Objavljen je drugi po redu LAG natječaj za TO 2.1.2.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (ref.br: 2.1.2.-2-.2020.).

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
LAG „JUŽNA ISTRA“

Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

2020

Arhiva