Javno savjetovanje - Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Fažana-Fasana

15.11.2023

Javno savjetovanje na temu prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka Općine Fažana-Fasana traje od 15. do 14.prosinca 2023.godine, te se putem Obrasca za javno savjetovanje mogu dati prijedlozi vezani za navedenu tematiku.

2023

Arhiva