Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu

27.05.2022

Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu. Donošenje Provedbenog plana utvrđeno je člankom 13. stavak 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj
92/10).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Fažana za 2022 od strane Općinskog vijeća Općine Fažana. Svrha donošenja predloženog akta je postizanje učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Općine Fažana. Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i
stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 27.svibnja 2022. godine do 27. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom načelniku, na razmatranje i usvajanje.

2022

Arhiva