Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja vijećnika u općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa

16.05.2022

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa.

Tema savjetovanja je izrada prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa utvrđeno je člankom 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21).

Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa koju donosi Općinsko vijeće. Isti uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 16. svibnja 2022. godine do 15. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr .

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom vijeću, na razmatranje i usvajanje.

2022

Arhiva