Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

24.10.2023

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa subvencioniranja projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane u kućanstvima i raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima Klasa: 421-01/23-01/01 Urbroj: 2163-01/11-23-02 od 26. rujna 2023. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

U prilogu preuzmite potrebnu dokumentaciju ili potražite detalje na linku: Javni poziv Istarske županije

2023

Arhiva