JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro

04.02.2017

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana za 2017.g. JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata koje provode udruge  za 2017-

2017

Arhiva