JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti na području Općine Fažana za 2022. godinu

18.02.2022

Općina Fažana objavila je JAVNI POZIV  za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana  za 2022. godinu, a koji možete preuzeti u prilogu.

2022

Arhiva