Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

09.05.2022

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.
Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a više o Javnom pozivu niže u prilogu.

2022

Arhiva