JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o.

29.08.2017

Sukladno članku 13. i 15.  Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o., 43. Istarske divizije 8, Fažana, Skupština društva objavljuje JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o.  – 1 (jedan) izvršitelj na vrijeme od 4 (četiri) godine

Uvjeti:
-    VII. stupanj stručne spreme, diplomirani ekonomist, diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer prometa i veza,
-    5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
-    aktivno znanje jednog stranog jezika,
-    poznavanje rada na računalu,
-    iskustvo u organizaciji rada.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
-    životopis,
-    dokaz o stručnoj spremi,
-    dokaz o radnom iskustvu,
-    preslik domovnice,
-    uvjerenje o ispunjavanju uvjeta iz čl. 239. st.2. tč. 1.  2. Zakona o trgovačkim društvima,
-    program rada i razvoja za razdoblje trajanja mandata.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavljaju se na adresu: Komunalac Fažana d.o.o., Fažana, 43. Istarske divizije 8 (za natječaj).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Komunalac Fažana d.o.o.
Skupština društva

2017

Arhiva