Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš

21.12.2016

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat  „Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula Sjever“

2016

Arhiva