Javna rasprava o Prijedlogu Stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana

16.06.2023

Javna rasprava o Prijedlogu Stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana nalazi se u prilogu.

2023

Arhiva