Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU naselja Fažana

14.05.2024

Općina Fažana objavljuje Javna raspravu o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU naselja Fažana koju možete preuzeti u prilogu.

2024

Arhiva