Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - DV Sunce

04.08.2017

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Br. 6/17/E-MV – izvođenje radova na uređenju okoliša Dječjeg vrtića Sunce (Dječje igralište – okoliš Dječjeg vrtića Sunce

2017

Arhiva