Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji OF za 2021.g.

27.12.2022

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Fažana za 2021.godinu preuzmite u prilogu.

2022

Arhiva