Izvješće o javnoj raspravi- postupak stavljanja van snage dijela UPU naselja Fažana

02.02.2022

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ), Općina Fažana objavljuje Izvješće o javnoj raspravi vezanoj prijedlog stavljanja van snage dijela UPU naselja Fažana koje možete preuzeti u prilogu.

2022

Arhiva