Izmjena Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2022. godinu

28.02.2022

Izmjena Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2022. godinu u prilogu.

2022

Arhiva