Dopis Crvenog Križa

30.12.2020

Mole se građani Istarske županije da prate objave Društva Crvenog Križa Istarske županije vezano uz pomoć područjima ugroženim od potresa.

Građani Istarske županije pokazali su izrazitu humanost, empatiju i solidarnost prema stradalima u potresu te prikupili značajnu količinu pomoći.

Gradska društva Crvenog Križa u koordinaciji Društva Crvenog Križa Istarske županije, zadužena su za provedbu aktivnosti prikupljanja pomoći u organizaciji Hrvatskog Crvenog Križa.

Mole se građani da više ne prikupljaju pomoć u odjeći i obući, već da doniraju prema popisu Crvenog Križa. U tu svrhu mole se građani da kontaktiraju i namirnice dostavljaju u gradska društva Crvenog Križa. Upućuju se pravne osobe i građani koji žele donirati da se jave Crvenom Križu, odnosno gradskim organizacijama. Apelira se na građane da samoinicijativno ne dostavljaju humanitarnu pomoć na ugrožena područja, već isključivo u organizaciji Crvenog Križa.

Sve informacije mogu se pronaći na stranicama Društva Crvenog Križa Istarske županije
www.hck-istra.hr  i stranicama Gradskih društava Crvenog Križa.

S poštovanjem,
Ravnateljica DCK IŽ
Sandra Stipanov

2020

Arhiva