Dodjela božićno/novogodišnjih poklon paketića za djecu

27.11.2023

Pozivamo sve roditelje/skrbnike čija su djeca navršila 1. godinu života, koji ne idu u predškolsku ustanovu – vrtić/jaslice, a sa područja su Općine Fažana-Fasana i imaju prebivalište na području Općine Fažana-Fasana, da radi dodjele novogodišnjeg paketića dostave podatke o dobi i spolu djeteta na sljedeću e-mail adresu:
pisarnica@fazana.hr
zaključno sa 10.12.2023. godine.

OPĆINA FAŽANA

2023

Arhiva