Dimnjačarske usluge na području Općine Fažana

11.10.2017

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe koje na području Općine Fažana imaju potrebu za obavljanjem dimnjačarskih poslova da privremeno, do izbora koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova, mogu za obavljanje navedenih poslova angažirati DIMNJAK d.o.o. Osijek, Područnu jedinicu Pula sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 27, Tel: 052 543 597, Fax: 052 543 556, E-mail: webpula@dimnjak.hr.

Dimnjačarske usluge pružaju se po pozivu građana i pravnih osoba.

Dimnjak d.o.o. će usluge pružene građanima i pravnim osobama na području Općine Fažana  naplaćivati prema jediničnim cijenama iz cjenika dimnjačarskih usluga po kojem to trgovačko društvo dimnjačarske usluge pruža na području Grada Pule, uvećanim za troškove prijevoza od sjedišta njegove poslovne jedinice u Puli do mjesta pružanja usluge na području Općine Fažana.''

2017

Arhiva