11. radna sjednica Općinskog vijeća Općine Fažana održana 07.07.2022.

09.07.2022

Održana je 11. radna sjednica Općinskog vijeća Općine Fažana održana 07.07.2022. na kojem su usvojene sljedeće odluke prema Dnevnom redu :

1.1. Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije OF
1.2. Odluke o donošenju plana zaštite od požara Općine Fažana
2. Prijedlog odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Herculanea d.o.o.

Prilikom glasovanja na sjednici vijeća odluke su donesene u omjeru 9 ZA i 1 PROTIV .

2022

Arhiva