Javni pozivi

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Pineta
PDF 590.82 kB
Obrazac PNN- Prijava podataka o poreznom obvezniku i nekretnini
DOCX 24.75 kB
Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine
PDF 1.39 MB
Zahtjev za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fažana
PDF 3.03 MB
Javni poziv i Zahtjev za kupnju stana iz Programa poticane stanogradnje na području Općine Fažana
PDF 3.58 MB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 04 - Subvencije za polaganje ispita
DOC 69 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 03B - Potpora za samozapošljavanje
DOC 75 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 03A - Potpora za novo zapošljavanja
DOC 77 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 02 - Financiranje i pripreme na EU projekte
DOC 71 kB
Javni poziv poticanja poduzetništva - Obrazac 01 - Novoosnivanje T.O. i Obrta
DOC 71 kB
Program poticanja poduzetništva u 2017.
PDF 3.72 MB
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za 2017
PDF 4.04 MB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Mala Vala
PDF 492.37 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Matije Vlačića
DOC 34 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Dragonja
DOC 33.5 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Pineta II. Ogranak
PDF 514.49 kB
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije pula sjever
PDF 77.43 kB
Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije pula sjever
PDF 77.43 kB
Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge za 2017
PDF 118.92 kB