Kontakt

Općina Fažana
43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana, Hrvatska
OIB: 47321571460

Tel: ++385 52 382 107
Fax: ++385 52 382 104
E-mail: pisarnica@fazana.hr
Web: fazana.hr