Transparentna nabava

2024

Zakljucci_o_pokretanju_postupaka_jednostavne_nabave_i_obavijesti_o_odabiru_u_postupcima_jednostavne_nabave_za_iv_kvartal_2023_godine
PDF 1.8 MB

2023

Zakljucci_o_pokretanju_postupaka_jednostavne_nabave_i_obavijesti_o_odabiru_u_postupcima_jednostavne_nabave_za_iii_kvartal_2023_godine
PDF 1.09 MB
Zakljucci_o_pokretanju_postupaka_jednostavne_nabave_i_obavijesti_o_odabiru_u_postupcima_jednostavne_nabave_za_ii_kvartal_2023_godine
PDF 1.74 MB
Zakljucci_o_pokretanju_postupaka_jednostavne_nabave_i_obavijesti_o_odabiru_u_postupcima_jednostavne_nabave_za_i_kvartal_2023_godine
PDF 2.49 MB

2022

Zaključci i Obavijesti o odabiru u postupku jednostavne nabave
PDF 7.54 MB
Zaključci i obavijesti o odabiru u jednostavnoj nabavi
PDF 8.36 MB

2021

OBAVIJEST O NEODABIRU
PDF 259.21 kB
OBAVIJEST O OBUSTAVI POSTUPKA
PDF 154.03 kB
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JENDOSTAVNE NABAVE ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE U FAŽANI
PDF 183.65 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA PSE
PDF 313.99 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - Postava infopunkta na plaži Fažana sjever
PDF 315.87 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - Izgradnja pješačke staze u MUP Valbandon
PDF 376.18 kB
ODLUKA O ODABIRU - u postupku nabave za izvođenje radova na postavi mreže WIFI4EU na području Općine Fažana
PDF 411.51 kB
OBAVIJEST O NEODABIRU - u postupku nabave za izvođenje radova na izgradnji dijela ulice Matije Vlačića i oborinske odvodnje (k.č. 79665 i dr.)
PDF 275.36 kB
ODLUKA O NEODABIRU - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DIJELA ULICE MATIJE VLAČIĆA I OBORINSKE ODVODNJE
PDF 528.81 kB
ODLUKA O ODABIRU - IZGRADNJA DJEČJEG I FITNESS IGRALIŠTA NA PLAŽI FAŽANA SJEVER
PDF 380.72 kB

2020

OBAVIJEST O ODABIRU - Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Fažana
PDF 331.56 kB
OBAVIJEST O ODABIRU izvođenje radova na uređenju plaža Dječje igralište i Bunker
PDF 366.45 kB
OBAVIJEST O ODABIRU pripremni radovi na izgradnji sanitarnog čvora u Valbandonu
PDF 384.66 kB
Obavijest o odabiru za nabavu i montažu kontejnera (sanitarni čvor) na plaži Dječje igralište i Bunker
PDF 413.29 kB
OBAVIJEST O ODABIRU sanitarni čvor u valbandonu
PDF 411.44 kB

2019

Obavijest o odabiru - uređenje površine na području San Pelegrino
PDF 374.39 kB
Obavijest o odabiru - Kapeloto beton
PDF 334.83 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - Kapitel doo
PDF 306.24 kB
Obavijest o odabiru - autobusna stajališta
PDF 324.92 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PINETE
PDF 348.85 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - UPU NOGOMETNOG CENTRA R8-1
PDF 351.58 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - UPU NASELJA VALBANDON
PDF 350.26 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - UTE d.o.o.
PDF 281.32 kB
Obavijest o odabiru za izvođenje radova na izgradnji parkirališta - Fažana jug
PDF 760.13 kB
Obavijest o odabiru Dječje igralište raskrižje - voćarske i ulice Kvart Mimoza
PDF 738.38 kB
Obavijest o odabiru ponude za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete dijela nasleja Mala val
PDF 721.17 kB
Obavijest o odabiru - izvođenje radova na uređenju mjesne plaže Fažana sjever
PDF 345.94 kB
Obavijest o odabiru - Izvođenje radova na pripremi podloge za postavu kontejnera za NK Valbandon
PDF 322.68 kB
Odluka o odabiru-izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području šetnice Badel
PDF 311.59 kB
Obavijest o odabiru - Izvođenje radova na izgradnji i opremanju radova parka na Proštini
PDF 304.77 kB
Obavijest o neodabiru
PDF 257.61 kB
Obavijest o odabiru-SANITARNI KONTEJNER S NADSTREŠNICOM ZA PLAŽU FAŽANA SJEVER
PDF 348.31 kB
Obavijest o odabiru - Miramare (1)
PDF 312.08 kB
Obavijest o odabiru - Miramare
PDF 319.71 kB
Obavijest o odabiru - Debi Grupa
PDF 346.93 kB
Obavijest o odabiru - NK Valbandon i Sportski centar Fažana
PDF 659.53 kB

2018

OBAVIJEST O ODABIRU - TRODJELNI KALENDARI OPĆINE FAŽANA
PDF 388.45 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - JAVNA RASVJETA U DIJELU NASELJA MALA VALA
PDF 311.44 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - PLAŽA VALBANDON
PDF 346.89 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - PLAŽA DJEČJE IGRALIŠTE
PDF 347 kB
OBAVIJEST O ODABIRU - PLAŽA BUNKER
PDF 346.5 kB
OBAVIJEST O ODABIRU Božićni paketi
PDF 320.08 kB
Obavijest o odabiru - obrt Hemi
PDF 337.38 kB
Obavijest o odabiru ponude- Izvođenje radova na uređenju prostorija za potrebe trgovačkog društva Komunalac Fažana d.o.o.
PDF 335.23 kB
Obavijest o odabiru ponude- Izvođenje radova na uređenju mosta na Fažanskoj cesti u Valbandonu
PDF 326.99 kB
TRANSPARENTNA NABAVA - OBAVIJEST O ODABIRU
PDF 346.73 kB

2017

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Izvođenje radova na izgradnji infrastrukture za sportski centar u Fažani
PDF 771.42 kB
Obavijest o odabiru ponude - Montazne tribine Valbandon
PDF 675.65 kB
Izrada Glavnog projekta za izgradnju poslovnog centra na nogometnom igralištu ex Oliva - ARHETIP 21 d.o.o.
PDF 765.82 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Izvođenje radova na izgradnji elektrotehničke instalacije rasvjete dijela nogometnog igrališta u Valbandonu
PDF 977.1 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju jednostranog nogostupa uz Vodnjansku cestu
PDF 970.25 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - San Pellegrino
PDF 1.05 MB
Obavijest o odaniru najpovoljnije ponude - Nogometni centar
PDF 767.63 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Izvođenje radova na izgradnji fekalne odvodnje - Kapeloto beton doo.pdf
PDF 792.01 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -JR dječje igralište
PDF 953.65 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - JR Aleja maslina
PDF 944.42 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-izrada projektne dokumentacije - Idejnog projekta za izgradnju platoa ispred ex Badela u Fažani - ARHETIP 21
PDF 855.16 kB
Obavijest o odaniru najpovoljnije ponude - Druga faza mjesnog groblja
PDF 820.7 kB

2016

Obavijest o odabiru ponude - Jedriličarski klub Fažana
PDF 644.01 kB

2014

Dopuna pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
PDF 478.82 kB
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
PDF 551.48 kB