Projektna dokumentacija – uređenje dječjeg igrališta kod DV Sunce

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA U 2023. GODINI

Zapisnik o uvođenju u posao - sanacija sportskog igrališta - EDEL SPORT
PDF 621.1 kB
PRILOG 4. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje
DOCX 112.07 kB
PRILOG 1. - I. IZMJENA TROĐŠKOVNIKA - Troškovnik Izgradnja i opremanje sportskih igrališta
XLSX 29.71 kB
IZMJENA BR.1 DOKUMENTACIJE O NABAVI - igralitte
PDF 1.07 MB
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (4)
PDF 91.43 kB
SANACIJA POSTOJEĆE SPORTSKE GRAĐEVINE I OPREMANJE SPORTSKOG CENTRA FAŽANA
PDF 334.1 kB
PRILOG 7. Izjava o državljanstvu
DOCX 15.34 kB
PRILOG 6. Izjava ponuditelja_sankcije Rusiji
DOCX 14.09 kB
PRILOG 4. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje
DOCX 112.01 kB
PRILOG 3. Prijedlog ugovora
DOCX 66.54 kB
PRILOG 2. Izjava o jamstvenom roku
DOCX 31.4 kB
PRILOG 1. - Trotkovnik Izgradnja i opremanje sportskih igralitta
XLSX 29.43 kB
DOKUMENTACIJA O NABAVI
PDF 1.06 MB
Obavijest o nadmetanju (4)
PDF 116.14 kB
6. Grafika 3 Fažana - Uređenje sportskih igrališta- za un pdf-Model
PDF 226.15 kB
5. Grafika 2 Fažana - Uređenje sportskih igrališta 1 - za un pdf-Model
PDF 304.25 kB
4 .Grafika 1 - Uređenje sportskih igrališta 2- za un pdf-Model
PDF 308.42 kB
3. vlasn_izvadak_oss fazana igralista
PDF 66.09 kB
2. kopija kat plana sport zona faz
PDF 484.92 kB
1.3 rijesenje uvjerenje (1)
PDF 2.12 MB
1.2 registracija (8)
PDF 768.21 kB
1. projekt sport zona fazana pdf
PDF 2.01 MB
0.1 naslovnica pecat
PDF 242.58 kB
PRILOG 7. Izjava o državljanstvu
DOCX 15.34 kB
PRILOG 6. Izjava ponuditelja_sankcije Rusiji
DOCX 14.09 kB
PRILOG 4. Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje
DOCX 112 kB
PRILOG 3. Prijedlog ugovora
DOCX 56.51 kB
PRILOG 2. Izjava o jamstvenom roku
DOCX 31.4 kB
PRILOG 1. - Trotkovnik Izgradnja i opremanje sportskih igrališta
XLSX 29.43 kB
NACRT DON
PDF 1.07 MB
Odluka o odabiru - igralište
PDF 185.11 kB
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda (4)
PDF 1.45 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - igralište
PDF 1.38 MB
Projektna dokumentacija za dječje igralište kod DV Sunce
ZIP 6.17 MB