Izjava o pristupačnosti

Općina Fažana nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Fažana koje se nalazi na adresi https://www.fazana.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Fažana https://www.fazana.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem
  • Određene slike sadrže tekst a nisu logotip
DIJELOVI SADRŽAJA KOJI NISU PRISTUPAČNIRAZLOG NEPRISTUPAČNOSTIALTERNATIVE
DatotekeOdređene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.Za sada nema alternativa takvim dokumentima, riječ je o službenim dokumentima potpisanim od strane odgovornih osoba, te skeniranih i kao takvi uvršteni u Internet stranicu.
SlikeOdređene slike sadrže tekst a nisu logotip.Slike sadrže odgovarajući opis i alt atribut koji ih opisuje.

Općina Fažana radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 04. travnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Fažana.

Izjava je zadnji put preispitana 04. travnja 2022. godine. Općina Fažana redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Fažana.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Fažana korisnici mogu uputiti na:

Adresa: 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana
Tel: +385 (0) 52 382 107
E mail: opcina-fazana@pu.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Izjava o pristupačnosti