Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Poziv na 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 9. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 16.03.2017. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana

Poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana

Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje urbane opreme u Općini Fažana je objavljen.

Cjelokupni poziv preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih vremenskih neprilika

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih vremenskih neprilika

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih vremenskih neprilika.

Priopćenje preuzmite u prilogu u cjelosti.

Pročitajte više

Priopćenje u vezi mogućih elementarnih nepogoda

Priopćenje u vezi mogućih elementarnih nepogoda

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdalo je priopćenje u vezi mogućih elementarnih nepogoda-

Priopćenje preuzmite u prilogu u cjelosti.

Pročitajte više

Poziv na 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 8. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 19.02.2017. godine u 17,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Izvješće s rang listom kandidata

Izvješće s rang listom kandidata

Izvješće s rang listom kandidata za prijem u službu Općine Fažana preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana

Na osnovi čl. 10. st.2 Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Istarske županije 11/09), i Odluke Načelnika Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-00/18- 01/1, urbroj: 2168/08-02/00- 18-1 od 30.01.2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fažana.

Cjelokupni natječaj preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Prijedlog za izbor sportašice i sportaša godine za dodjelu godišnje Nagrade Općine Fažana

Prijedlog za izbor sportašice i sportaša godine za dodjelu godišnje Nagrade Općine Fažana

Zajednica sportskih udruga Fažane u suradnji sa Općinom Fažana tradicionalno početkom svake godine dodjeljuje nagrade najuspješnijim pojedincima i  ekipama u znak priznanja za rezultate postignute u prošloj godini.

Cilj tog izbora je popularizacija sporta, osobito među mladima, stimulacija najboljih sportaša, davanje pažnje sportu, sportskim djelatnicima i prvenstveno sportašima.

Upute, kriteriji i formular za prijavu nalaze se u prilogu.

Prijedlog dostaviti na ispunjenom formularu na adresu Zajednice: zsuf@fazana.hr, osobno ili e-mailom tajniku ZSUF-a (marino.tavra@gmail.com).
Rok predaje prijedloga je 15.2.2018. godine.

Predsjednik ZSUF
Bojan Skočilić

Pročitajte više

Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju za prodaju nekretnina održane dana 26.01.2018. godine

Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju za prodaju nekretnina održane dana 26.01.2018. godine

Zapisnik o provedenom javnom nadmetanju za prodaju nekretnina održane dana 26.01.2018. godine preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godisnje izvjesce  o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada - savjetovanje s zainiteresiranom javnošću

Ovom se Odlukom utvrđuje kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog  prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Fažana.

Odluku i Opće uvjete preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv za financiranje programa projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro 2018.

Javni poziv za financiranje programa projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro 2018.

Javni poziv za financiranje programa projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro 2018.

Pročitajte više

Natječaj za prodaju nekretnina - siječanj 2018

Natječaj za prodaju nekretnina - siječanj 2018

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10- 01/10, Urbroj: 2168/08-03/00- 10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11- 01/17, Urbroj:  2168/08- 03-11- 2, od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11- 01/25, Urbroj: 2168/08-03- 11-2, od 30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12- 01/7, Urbroj:  2168/08-03- 12-2, od 26.03.2012. godine i Klasa: 944-05/12- 01/11, Urbroj: 2168/08-03- 12-2, od 28.06.2012. godine, Klasa: 944-05/12- 01/17, Urbroj: 2168/08-03/00- 12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj: 2168/08-03/00- 12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj: 2168/08-08- 03/00-13- 1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj: 2168/08-08- 03/00-13- 1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12- 01/18, Urbroj: 2168/08-08- 03/00-13- 3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13- 01/5, urbroj: 2168/08-03/00- 13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13- 01/9, urbroj: 2168/08-03/00- 13-1, od dana 04.12.2014. godine, Klasa: 944-05/14- 01/16, urbroj: 2168/08-03/00- 14-1, od 15.09.2014. godine, klasa: 944-01/15- 01/5, urbroj: 2168/08-03/00-15- 1, od 23.03.2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina.

Natječaj preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem - Mala Vala 4

Pročitajte više

Udruga “Mijau” organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim  veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka u razdoblju od 15.siječnja do 28. veljače 2018. godine. Svi građani Istre imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s popustom od 50 %. Sve detalje o sterilizaciji i popisu veterinarskih ambulanti, preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest kandidatima o testiranju za prijem u službu

Obavijest kandidatima o testiranju za prijem u službu

Obavijest kandidatima o testiranju za prijem u službu na radno mjesto: VIŠI SAVJETNIK/CA ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE.

Obavijest preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti za opće dobro

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti za opće dobro

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana za 2018. godinu.

Dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva u OF u 2018.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva u OF u 2018.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva u Općini Fažana u 2018. godini.

Cjelokupni Javni poziv, Program poticanja i pripadajuće Obrasce preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o radovima na prometnici

Obavijest o radovima na prometnici

Obavještavamo Vas da dana 15.01.2018. započinju radovi na izgradnji kružnog toka na raskrižju Vodnjanske i Fažanske ceste (na Velom Vrhu u Puli, nacrti u prilogu) te će na snazi biti privremena regulacija prometa na način da će biti osigurano dvosmjerno prometovanje na relaciji Pula-Fažana i obrnuto. Po potrebi i dinamici radova predviđena je regulacija baterijskim semaforima a u slučaju gužvi promet će se regulirati ručno.

Tehnička priprema Ceste d.o.o.

Pročitajte više

Odluka za dodjelu stipendija 2017/2018

Odluka za dodjelu stipendija 2017/2018

Na osnovi članka 53. Statuta Općine Fažana (“Službene novine Istarske županije”, broj 7/09.) i članka 8. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija, Klasa: 604-02/10-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-10-1 od 20. siječnja 2010. godine, Klasa: 604-02/10-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-10-2 od 04. veljače 2010. godine, Klasa: 604-02/10-01/04, Urbroj: 2168/08-02/00-10-1 od 15. studenoga 2010. godine i Klasa: 604-02/11-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-11-2 od 12. prosinca 2011. godine, Načelnica Općine Fažana, donosi ODLUKU o dodjeli stipendija za 2017./2018. godinu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi