Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Obavijest o provedbi sustavne deratizacije na području Općine Fažana

Obavijest o provedbi sustavne deratizacije na području Općine Fažana

Sukladno ugovoru o provedbi DDD mjera, Programu mjera provedbe obvezatne preventivne deratizacije, dezinsekcije i  dezinfekcije i Provedbenom planu za Općinu Fažana dostavljamo Vam Operativni plan provedbe za akciju sustavne deratizacije kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Upisi u dječji vrtić Sunce za pedagošku godinu 2023./2024.

Upisi u dječji vrtić Sunce za pedagošku godinu 2023./2024.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici zainteresirani za upis djece u programe Dječjeg vrtića Sunce, da će se isti održati u razdoblju od 22.05.2023. do 31.05.2023. godine prema rasporedu i upitama iz priloga.

Pročitajte više

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2023. godini

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2023. godini

Općina Fažana objavljuje rezultate Javnog Poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Fažana u 2023. godini koje možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Besplatno mjerenje šećera u krvi

Besplatno mjerenje šećera u krvi

Dana 19.05.2023. (petak), od 08:00 - 11:00 održat će se besplatno mjerenje šećera u krvi i tlaka u prostorijama Općine Fažana.

Mjerenje će vršiti volonteri Dijabetičke udruge Istra.

Voditeljica
Sanja Mihalić

Pročitajte više

Upitnik za javni i neprofitni sektor - 1. faza - LRSR 2021.-2027.

Upitnik za javni i neprofitni sektor - 1. faza - LRSR 2021.-2027.

Poštovani predstavnici javnog sektora na području općine Fažana te članovi FLAG-a, ovim Vas putem podsjećam na skorašnji rok za sudjelovanjem u I. fazi pripremnih radnji za izradu nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U nastavku se nalazi poveznica na anketni upitnik:
https://forms.gle/VPsb9Bx1b2Zb2GNL6
koji je potrebno ispuniti najkasnije do petka 12.5.2023. godine.

Za dodatna pitanja stojim na raspolaganju.

Lijepi pozdrav,
mag. oec. Andrea Praznik
Savjetnica za CLLD i EU fondove

LAGUR/FLAG Istarska batana
Centar 214, 52203 Medulin, Hrvatska

Pročitajte više

Rezultati Izbora za manjine

Rezultati Izbora za manjine

Nakon održanih Izbora za nacionalne manjine, objavljujemo odluku o rezultatima Izbora članova vijeća nacionalnih manjina Općine Fažana koje možete preueti u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana i Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana i Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana koja je objavljena u Službenim novinama Istarske županije dana 06. travnja 2023. godine broj 9/2023.

Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana koja je objavljena u Službenim novinama Istarske županije dana 06. travnja 2023. godine broj 9/2023.

Obje odluke preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana u prilogu.

Pročitajte više

Plan korištenja javnih površina na području Općine Fažana za 2023. godinu

Plan korištenja javnih površina na području Općine Fažana za 2023. godinu

Plan korištenja javnih površina na području Općine Fažana za 2023. godinu preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Program poticanja razvoja poduzetništva u 2023. godini

Program poticanja razvoja poduzetništva u 2023. godini

Općina Fažana objavila je Program poticanja razvoja poduzetništva u 2023. godini kojeg možete preuzeti ovdje, zajedno s pripadajućom dokumentacijom.

Pročitajte više

Poziv na predavanje: Zdravlje i vitalnosti školjkaša

Poziv na predavanje: Zdravlje i vitalnosti školjkaša

Poštovani,

s osobitim zadovoljstvo pozivamo sve zainteresirane učenike, studente, nastavnike i zainteresiranu javnost na edukativnu radionicu koju organizira društvo Komuanlac Fažana d.o.o. na temu

„Demonstracija online monitoringa zdravlja i vitalnosti školjkaša (VGMM) na primjeru ugrožene vrste školjkaša - plemenite periske (Pinna nobilis)“

Predavač će biti prof. dr. sc. Bojan Hamer s Instituta Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora, Laboratorij za Morsku Nanotehnologiju i Biotehnologiju

Predavanje će se održati u: ČETVRTAK, 27. travnja 2023. godine u 15,30 sati u MMC FAŽANA, 43. ISTARSKE DIVIZIJE 6, FAŽANA.

Predavanje se održava u sklopu provedbe projekta „Ribarnica Fažana“ sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Unaprijed zahvaljujemo na dolasku i srdačno pozdravljamo,

KOMUNALAC FAŽANA d.o.o.

Projekt „Ribarnica Fažana“ provodi se u sklopu Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014.-2020.  Komunalac Fažana d.o.o. nositelj je i prijavitelj ovog projekta. Projekt uključuje nabavu i opremanje moderne ribarnice s ciljem jačanja lanca opskrbe, razvijanja kvalitetnijih kanala prodaje u sektoru ribarstva te stvaranja dodatne vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture.

Pročitajte više

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi

Poštovani,

Objavljeno je JAVNO SAVJETOVANJE - nacrt Odluke o socijalnoj skrbi o socijalnoj skrbi. Obrazloženje Odluke te obrazac preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za prodaju nekretnine

Natječaj za prodaju nekretnine

Objavljen je Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Fažana - k.č.br. 765/24 k.o. Fažana kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Sretni Vam Uskršnji blagdani

Sretni Vam Uskršnji blagdani

Dragi žitelji Općine Fažana,

U svoje osobno i u ime Općine Fažana, želim Vam Sretne i ugodne Uskršnje blagdane. Provedimo ih u krugu obitelji!

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Fažana TV

Kronika Općine Fažana