Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Obavijest o planu i programu proračuna OF za 2022. godinu

Obavijest o planu i programu proračuna OF za 2022. godinu

Općina Fažana ima obvezu izvjestiti stanovništvo o planu i programu te proračunu za nadolazeću 2022.mu godinu slijedom navedenog u nastavku slijedi izvješće.

U proteklom razdoblju općina je doživjela procvat na svim planovima, kako gospodarskim tako kulturnim, na planu sporta i cjelokupnom djelovanju općine. Općina se povećala za nekoliko desetaka posto i danas ona broji 3650 stanovnika. Od malog ribarskog mjesta i orijentacije na grad Pulu danas općina spada među 10 najrazvijenijih općina u RH sa velikom perspektivom u daljnjem razvoju.

Mnogi su infrastrukturni projekti u tom razdoblju napravljeni, ali mnogi su još pred nama. Općina Fažana planira i tijekom 2022. godine značajna sredstva uložiti u razvoj općine i to iznos od 23.035.000,00 kuna kojeg planira utrošiti za nabavu nefinancijske imovine te iznos od 4.100.000,00 kuna putem kapitalnih pomoći komunalnim društvima poput Vodovoda i Pragrandea što ukupno iznosi 27.135.000,00 kuna kapitalnih ulaganja. Navedeno predstavlja 52,3% rashoda proračuna što ukazuje da Općina Fažana ima izrazito visoku razinu ulaganja odnosno razvojni karakter.

Od najistaknutijih infrastrukturnih projekata ističu se:
• izrada PD i izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe
• izrada PD i izgradnja Doma za mlade
• izgradnja nogometnog centra u Fažani
• izgradnja DSC Valbandon
• izgradnja skate parka
• izrada PD i izgradnja Vatrogasnog doma
• izrada PD i servisne zone Komunalca
• rekonstrukcija zgrade DV Sunce
• Izrada PD i izgradnja pristupne ceste za reciklažno dvorište
• Rekonstrukcija ceste za MUP Valbandon
• Izgradnja prometnice u dijelu ulice Mala Vala jug
• Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini
• Izgradnja prometne površine u naselju Mala Vala čizma
• Izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete
• Izgradnja nogostupa na Perojskoj cesti
• Rekonstrukcija OO na Titovoj rivi
• Izgradnja igrališta za pse
• izgradnja solarne rasvjete na području Općine Fažana
• Rekonstrukcija JR u Općini Fažana
• rekonstrukcija dijela obale u suradnji s Lučkom upravom

Uz navedeno značajna sredstva će se uložiti i u izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije na području Valbandona. Tijekom 2022. započet će najveći projekt Anglomeracija Pula sjever koja rješava pitanje fekalne odvodnje i vodovodne mreže kojom će se omogućiti proširenje građevinskog područja i rješavanja sadašnje preopterećene fekalne mreže koja je i razlog izljeva u more i velika opasnost za daljnji razvoj turizma.

Tijekom 2022.godine dobit će se građevinska dozvola koja je osnova za dogradnju osnovne škole i nastavit će se za agitacijom prema županiji za početaka dogradnje škole i sportske dvorane. Tijekom 2022. započet će se sa izgradnjom jedne strane lučice u Valbandonu i dobit će se novih 100 vezova. Ujedno će se dovršiti i projekat luke Fažana u suradnji s Lučkom upravom i očekuje se da će Lučka uprava započeti i rekonstrukciju iste.

Za društveno-gospodarski program u proračunu je osigurano 8.969.000 kn, a njime se i nadalje jamče najviša dosegnuta prava kao što je sufinanciranje programa predškolskog odgoja kroz DV Sunce i DV More kojim se smještava 150 djece , prijevoz učenika srednjih škola, sufinaciranje školskih programa, nabave školske opreme i produženog boravka.

Za sport će se izdvojiti 1,4 milijuna kuna za 17 sportskih udruga i 600 sportaša, za kulturu 350.000, a za programe udruga 555.000 kn. Moramo istaknuti da je naša orijentacija u turizmu i da se mnogi radovi, projekti, rade zbog te grane djelatnosti. Osim turizma akcenat se daje na razvoj poljoprivrede malog obrtništva i trgovine.

Tijekom 2022. godine putem natječaja dodijeli će se poljoprivredno zemljište. Za gospodarski i poljoprivredni program planirano je ukupno 667.000 kn. Za program protupožarne zaštite je osigurano 934.000 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 8.525.000 kn, a socijalni program je planiran u iznosu od 1.532.000 kn je i socijalno je osjetljiv, a isti uključuje pomoći u obliku stalne mjesečne novčane naknade, pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, sufinanciranje troškova produženog boravka u OŠ Fažana, sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, potpore učenicima i studentima, pravo na dnevni topli obrok i pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva i stanovanja.

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Pročitajte više

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi projekta ekološkog uzgoja bilja

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi projekta ekološkog uzgoja bilja

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi projekta: Poticanje ekološkog uzgoja ljekovitih biljnih vrsta bogatih antioksidansima radi obnove proizvodnje tradicijskih fažanskih delicija.

Cjelokupni poziv preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 7. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 09.12.2021. godine (četvrtak) u 17:00 sati.

Pročitajte više

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 5. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 23.11.2021. godine (utorak) u 17:00 sati.

Pročitajte više

Zaključci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 2. studenog 2021.

Zaključci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 2. studenog 2021.

Zaključci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 2. studenog 2021. u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2021/2022

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2021/2022

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13) i čl. 2. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija (Službene novine Istarske županije 21/19), načelnik Općine Fažana raspisuje  NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022. godinu.

Cjelokupnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o postupku testiranja u skladu s utvrđenjima iz Natječaja za Pročelnika JUO

Obavijest o postupku testiranja u skladu s utvrđenjima iz Natječaja za Pročelnika JUO

Obavijest o postupku testiranja u skladu s utvrđenjima iz Natječaja za Pročelnika JUO OF preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Stožer civilne zaštite Istarske županije - Priopćenje za javnost - 26.10.2021.

Stožer civilne zaštite Istarske županije - Priopćenje za javnost - 26.10.2021.

Stožer civilne zaštite Istarske županije - Priopćenje za javnost - 26.10.2021.preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

OBAVIJEST o javnom uvidu u konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

OBAVIJEST o javnom uvidu u konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na temelju odredbe članka 29. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19), Općina Fažana, objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o javnom uvidu u konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana

Izlaže se na javni uvid konačni prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja, može se izvršiti od 20.10. do 03.11.2021. godine, svakim radnim danom od 13.00 do 15.00 sati, u sjedištu Općine Fažana, 43. istarske divizije 8 – prostor Vijećnice.

Zainteresirane osobe se obvezuju za vrijeme odobrenog uvida u korištenju prostora vijećnice, držati u svemu uvjeta/uputa propisanih odlukama Nacionalnog stožera CZ RH o organizaciji i izvedbi programa/aktivnosti u zatvorenom prostoru,  te važećih Uputa i preporuka HZJZ za okupljanja u javnom zatvorenom prostoru.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka javnog uvida, zaključno sa 03.11.2021. godine u 15.00 sati. Za sve dodatne informacije, u naznačenim dnevnim terminima, obratiti se JUO Općine Fažana ili na telefon 052/382-107.

OPĆINA FAŽANA

KLASA: 320-02/18-01/10

URBROJ: 2168/08-02/00-21-52

Fažana, 18.10.2021.

Pročitajte više

Natječaj za prijam u službu - stručni sutradnik za financije i računovodstvo

Natječaj za prijam u službu - stručni sutradnik za financije i računovodstvo

Natječaj za prijam u službu - stručni sutradnik za financije i računovodstvo u prilogu.

*Ažurirano - Odluka o poništenju natjačaja u prilogu.

Pročitajte više

Obavljanje dimnjačarskih radova na području Općine Fažana

Obavljanje dimnjačarskih radova na području Općine Fažana

U prilogu obavijes o obavljanju dimnjačarskih radova na području Općine Fažana.

Pročitajte više

Natječaj za prijam u službu - pročelnik/ca JUO

Natječaj za prijam u službu - pročelnik/ca JUO

Na osnovi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj 86/08, 61/ll, 4118, 112119) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:
- pročelnik/ica Jedinstvenoga upravnog odjela - I izvršitelj - na neodredeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Cjelokupni natječaj, upute i obavijesti preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Popis 2021

Popis 2021

INFO TELEFON 052/371-888 za upite građana u vezi terenskog popisa stanovništva

Svakim danom od 08:00 do 20:00 sati.
Pročitajte više

Obavijest o sustavnoj deratizaciji

Obavijest o sustavnoj deratizaciji

OBAVIJEST

U vremenu od 04. listopada do 22. listopada 2021. g., djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije provodit će sustavnu deratizaciju na području općine Fažana. Deratizacrja će se obaviti izlaganjem otrovnih mamaca za glodavce u stambenim i poslovnim objektima i javnim površinama.

Mole se stanovnici da dopuste ulazak u svoje objekte da bi se izvršila ova mjera.

Pročitajte više

BESPLATNA RADIONICA za građane o Programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća

BESPLATNA RADIONICA za građane o Programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća

Poštovane/i,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Istarskom županijom, organizirat će besplatnu radionicu za građane o Programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća, koja će se održati u Labinu u utorak, 5. listopada 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta, (Rudarska 2, Labin).

Na radionici će djelatnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavit uvjete sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije kao i način prijave na javni poziv nakon čega će građani imati priliku postavljati i konkretna pitanja.

Za sudjelovanje na Radionici potrebno je imati važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Prijava na radionicu je obavezna putem poveznice.

Također, radionicu će biti moguće pratiti putem prijenosa uživo, kao i postavljati pitanja u sobi za razgovor (chat), a sve putem Zoom platforme. Zoom poveznica za spajanje na radionicu bit će aktivna u utorak, 5. listopada 2021. godine, od 16:30 sati, na mrežnoj stranici Istarske županije.

Pročitajte više

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Poštovana/i
 
Ovim bismo Vas putem htjeli podsjetiti da nam ponovno pomognete u promociji samopopisivanja te zamoliti Vas da u skladu sa svojim ovlastima pozovete institucijeu Vašoj nadležnosti da iskoriste mogućnost samostalnog popisivanja s pomoću sustava e-Građani, od 13. do 26. rujna 2021., te tako pripomognete u uspjehu prvoga digitalnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova, koji je nemjerljivo važan za cijelu Republiku Hrvatsku.
 
Pozivamo i Vas osobno da se samostalno popišete prijavom u sustav e-Građani te javno podržite kampanju samopopisivanja u svojim javnim nastupima i na društvenim mrežama.
 
Više informacija o Popisu 2021. može se naći na stranici www.popis2021.hr

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun
Evidencija imovine

Fažana TV

Kronika Općine Fažana