Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav i i zgradnju

Natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav i i zgradnju

Općina Fažana objavila je Natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav i i zgradnju kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Plan prijema u službu - JUO Općine Fažana za 2022. godinu

Plan prijema u službu - JUO Općine Fažana za 2022. godinu

Plan prijema u službu - JUO Općine Fažana za 2021. godinu iznosimo u prilogu.

Pročitajte više

Stožer civilne zaštite Istarske županije - Poziv Gradovima i Općinama s područja Istarske županije

Stožer civilne zaštite Istarske županije - Poziv Gradovima i Općinama s područja Istarske županije

Stožer civilne zaštite Istarske županije - Poziv Gradovima i Općinama s područja Istarske županije o suszdržavanju organizacije povorki. Cijelokupni poziv preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Udruga “Mijau” organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” organizira akciju sterilizacija mačaka u Istri

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka.
akcija ove godine kreće od 15. siječnja 2022, a niže u prilogu pročitajte kako i kada možete rezervirati termine.

Pročitajte više

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obaviještavaju se građani da je u tijeku prekid opskrbe vodom za područje Valbandona te da je uslijed radova moguće zamućenje vode, koje naknadno valja prijaviti u Vodovod.

Pročitajte više

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Detaljnu obavijest o prekidu opskrbe vodom na području Valbandona dana 13.01.2022. preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Božićno Novogodišnja čestitka

Božićno Novogodišnja čestitka

Svim žiteljima Općine Fažana koji slave Božić po Julijanskom kalendaru, čestit i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu godinu želi načelnik Radomir Korać sa suradnicima.

Pročitajte više

Natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav i i zgradnju

Natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav i i zgradnju

Općina Fažana objavila je Natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalni sustav i i zgradnju kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

RASPORED ODVOZA miješanog komunalnog i selektivnog otpada, siječanj - svibanj 2022. godine

RASPORED ODVOZA miješanog komunalnog i selektivnog otpada, siječanj - svibanj 2022. godine

RASPORED ODVOZA miješanog komunalnog i selektivnog otpada, siječanj - svibanj 2022. godine preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do dana 31. siječnja 2022. godine.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.
Slijedom navedenog, sukladno članku 66. st.4. citiranog Zakona i članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Općina Fažana objavljuje tekst prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana zajedno sa Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fažana, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.

Savjetovanje se provodi od dana 29. prosinca 2021. godine do dana 28. siječnja 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke možete slati putem obrasca, na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.ht.hr

Pročitajte više

Božićno Novogodišnja čestitka žiteljima Općine Fažana

Božićno Novogodišnja čestitka žiteljima Općine Fažana

Pročitajte više

Javna rasprava UPU Fažana

Javna rasprava UPU Fažana

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114718, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Fažana, Klasa: 350-02/21-01/5, Urbroj: 2168/08-02/00-21-2, od 11.02.2021. godine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana I

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana održat će se u razdoblju od 15.12.2021. godine do 30.12.2021. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o planu i programu proračuna OF za 2022. godinu

Obavijest o planu i programu proračuna OF za 2022. godinu

Općina Fažana ima obvezu izvjestiti stanovništvo o planu i programu te proračunu za nadolazeću 2022.mu godinu slijedom navedenog u nastavku slijedi izvješće.

U proteklom razdoblju općina je doživjela procvat na svim planovima, kako gospodarskim tako kulturnim, na planu sporta i cjelokupnom djelovanju općine. Općina se povećala za nekoliko desetaka posto i danas ona broji 3650 stanovnika. Od malog ribarskog mjesta i orijentacije na grad Pulu danas općina spada među 10 najrazvijenijih općina u RH sa velikom perspektivom u daljnjem razvoju.

Mnogi su infrastrukturni projekti u tom razdoblju napravljeni, ali mnogi su još pred nama. Općina Fažana planira i tijekom 2022. godine značajna sredstva uložiti u razvoj općine i to iznos od 23.035.000,00 kuna kojeg planira utrošiti za nabavu nefinancijske imovine te iznos od 4.100.000,00 kuna putem kapitalnih pomoći komunalnim društvima poput Vodovoda i Pragrandea što ukupno iznosi 27.135.000,00 kuna kapitalnih ulaganja. Navedeno predstavlja 52,3% rashoda proračuna što ukazuje da Općina Fažana ima izrazito visoku razinu ulaganja odnosno razvojni karakter.

Od najistaknutijih infrastrukturnih projekata ističu se:
• izrada PD i izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe
• izrada PD i izgradnja Doma za mlade
• izgradnja nogometnog centra u Fažani
• izgradnja DSC Valbandon
• izgradnja skate parka
• izrada PD i izgradnja Vatrogasnog doma
• izrada PD i servisne zone Komunalca
• rekonstrukcija zgrade DV Sunce
• Izrada PD i izgradnja pristupne ceste za reciklažno dvorište
• Rekonstrukcija ceste za MUP Valbandon
• Izgradnja prometnice u dijelu ulice Mala Vala jug
• Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini
• Izgradnja prometne površine u naselju Mala Vala čizma
• Izgradnja pješačke staze od plaže Fažana sjever do Pinete
• Izgradnja nogostupa na Perojskoj cesti
• Rekonstrukcija OO na Titovoj rivi
• Izgradnja igrališta za pse
• izgradnja solarne rasvjete na području Općine Fažana
• Rekonstrukcija JR u Općini Fažana
• rekonstrukcija dijela obale u suradnji s Lučkom upravom

Uz navedeno značajna sredstva će se uložiti i u izgradnju vodovodne mreže i kanalizacije na području Valbandona. Tijekom 2022. započet će najveći projekt Anglomeracija Pula sjever koja rješava pitanje fekalne odvodnje i vodovodne mreže kojom će se omogućiti proširenje građevinskog područja i rješavanja sadašnje preopterećene fekalne mreže koja je i razlog izljeva u more i velika opasnost za daljnji razvoj turizma.

Tijekom 2022.godine dobit će se građevinska dozvola koja je osnova za dogradnju osnovne škole i nastavit će se za agitacijom prema županiji za početaka dogradnje škole i sportske dvorane. Tijekom 2022. započet će se sa izgradnjom jedne strane lučice u Valbandonu i dobit će se novih 100 vezova. Ujedno će se dovršiti i projekat luke Fažana u suradnji s Lučkom upravom i očekuje se da će Lučka uprava započeti i rekonstrukciju iste.

Za društveno-gospodarski program u proračunu je osigurano 8.969.000 kn, a njime se i nadalje jamče najviša dosegnuta prava kao što je sufinanciranje programa predškolskog odgoja kroz DV Sunce i DV More kojim se smještava 150 djece , prijevoz učenika srednjih škola, sufinaciranje školskih programa, nabave školske opreme i produženog boravka.

Za sport će se izdvojiti 1,4 milijuna kuna za 17 sportskih udruga i 600 sportaša, za kulturu 350.000, a za programe udruga 555.000 kn. Moramo istaknuti da je naša orijentacija u turizmu i da se mnogi radovi, projekti, rade zbog te grane djelatnosti. Osim turizma akcenat se daje na razvoj poljoprivrede malog obrtništva i trgovine.

Tijekom 2022. godine putem natječaja dodijeli će se poljoprivredno zemljište. Za gospodarski i poljoprivredni program planirano je ukupno 667.000 kn. Za program protupožarne zaštite je osigurano 934.000 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 8.525.000 kn, a socijalni program je planiran u iznosu od 1.532.000 kn je i socijalno je osjetljiv, a isti uključuje pomoći u obliku stalne mjesečne novčane naknade, pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnoj školi, sufinanciranje troškova produženog boravka u OŠ Fažana, sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, potpore učenicima i studentima, pravo na dnevni topli obrok i pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva i stanovanja.

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Pročitajte više

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi projekta ekološkog uzgoja bilja

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi projekta ekološkog uzgoja bilja

Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi projekta: Poticanje ekološkog uzgoja ljekovitih biljnih vrsta bogatih antioksidansima radi obnove proizvodnje tradicijskih fažanskih delicija.

Cjelokupni poziv preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 7. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 09.12.2021. godine (četvrtak) u 17:00 sati.

Pročitajte više

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 5. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 23.11.2021. godine (utorak) u 17:00 sati.

Pročitajte više

Zaključci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 2. studenog 2021.

Zaključci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 2. studenog 2021.

Zaključci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 2. studenog 2021. u prilogu.

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2021/2022

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2021/2022

Na osnovi čl. 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13) i čl. 2. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija (Službene novine Istarske županije 21/19), načelnik Općine Fažana raspisuje  NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022. godinu.

Cjelokupnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o postupku testiranja u skladu s utvrđenjima iz Natječaja za Pročelnika JUO

Obavijest o postupku testiranja u skladu s utvrđenjima iz Natječaja za Pročelnika JUO

Obavijest o postupku testiranja u skladu s utvrđenjima iz Natječaja za Pročelnika JUO OF preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun
Evidencija imovine

Fažana TV

Kronika Općine Fažana