Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 10. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 30.06.2021. godine (četvrtak) u 18:00 sati u prostorijama MMC Fažana.

Pročitajte više

Čestitamo Vam Dan antifašističke borbe

Čestitamo Vam Dan antifašističke borbe

Svim žiteljima Općine Fažana čestitamo Dan antifašističke borbe - A tutti i residenti nel comune di Fasana, auguri per la Giornata della lotta antifascista.

Načelnik Općine Fažana - Il Sindaco di Comune di Fasana
Radomir Korać

Pročitajte više

Obavijest o hitnoj intervenciji - prekid opskrbe vodom

Obavijest o hitnoj intervenciji - prekid opskrbe vodom

Obaviještavaju se građani da je u tijeku hitna intervencija  uz prekid opskrbe vodom za područje Fažana, Puljska cesta br. 9.

Pročitajte više

Priopćenje Herculanea d.o.o. - primjena novog cjenika

Priopćenje Herculanea d.o.o. - primjena novog cjenika

Priopćenje Herculanea d.o.o. o primjeni novog cjenika prenosimo u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Obaviještavaju se građani da je za 15.06.2022. zakazana izgradnja priključka uz prekid opskrbe vodom za područje Valbandon - Pineta 3. Obavijest u cjelosti preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje Udruga

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje Udruga

Općina Fažana donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje Udruga koju možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske

Čestitamo Dan državnosti Republike Hrvatske

U ime jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana i svoje osobno, čestitam Vam Dan državnosti Republike Hrvatske, nacionalni praznik u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990.

Načelnik
Radomir Korać

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu

Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu. Donošenje Provedbenog plana utvrđeno je člankom 13. stavak 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj
92/10).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Fažana za 2022 od strane Općinskog vijeća Općine Fažana. Svrha donošenja predloženog akta je postizanje učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Općine Fažana. Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i
stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 27.svibnja 2022. godine do 27. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom načelniku, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje objekata

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje objekata

Općina Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montainih objekata. Cjelokupan NATJEČAJ preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja vijećnika u općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja vijećnika u općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa.

Tema savjetovanja je izrada prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa utvrđeno je člankom 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21).

Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa koju donosi Općinsko vijeće. Isti uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 16. svibnja 2022. godine do 15. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr .

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom vijeću, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

Odluke o poništenju javnog natječaja u prilogu.

Pročitajte više

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Općine Fažana u 2022.g.

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Općine Fažana u 2022.g.

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništvoa Općine Fažana u 2022.g. preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.
Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a više o Javnom pozivu niže u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Donošenje Strategije upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Fažana. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Fažana čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Fažana bude u službi gospodarskog rasta.

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 04. svibnja 2022. godine do 03. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom vijeću, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od godinu. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Fažana, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Fažana i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 04.svibnja 2022. godine do 03. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom načelniku, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Čestitka Općine Fažana

Čestitka Općine Fažana

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti želim Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Predsjednik Općinskog vijeća
Timotej Pejin

Pročitajte više

Sretni Vam Uskršnji blagdani

Sretni Vam Uskršnji blagdani

Dragi žitelji Općine Fažana,

Ovogodišnji Uskršnji blagdani uistinu su drugačiji od svih dosadašnjih. Svojim zalaganjem pokazali smo zajedništvo i uspjeli obuzdati pandemiju, stoga Vam iskreno zahvaljujem.

U svoje osobno i u ime Općine Fažana, želim Vam Sretne i ugodne Uskršnje blagdane. Provedimo ih u krugu obitelji!

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Fažana TV

Kronika Općine Fažana