Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju
nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta,
Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-
03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11-01/17, Urbroj: 2168/08-03-11-2,
od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11-01/25, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od
30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12-01/7, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 26.03.2012.
godine i Klasa: 944-05/12-01/11, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 28.06.2012. godine,
Klasa: 944-05/12-01/17, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj:
2168/08-03/00-12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj:
2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj:
2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12-01/18, Urbroj:
2168/08-08-03/00-13-3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/5, urbroj:
2168/08-03/00-13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/9, urbroj:
2168/08-03/00-13-1, od dana 04.12.2014. godine, Klasa: 944-05/14-01/16, urbroj:
2168/08-03/00-14-1, od 15.09.2014. godine, klasa: 944-01/15-01/5, urbroj: 2168/08-
03/00-15-1, od 23.03.2015. godine, i Odluke općinskog načelnika Općine Fažana
Klasa: 944-05/19-01/11; Urbroj: 2168/08-02/00-19-1 od 09.07.2019. Jedinstveni
upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina.

Natječaj se nalazi u prilogu.

Pročitajte više

Zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze

Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka ( Scaphoides titanus ), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze.
Naime, obilaskom terena i pregleda vinograd*a utvrđena je prisutnost odraslog oblika. ( Napomena : Vinogradari koji su već obavili drugo tretiranje to sada ne trebaju učiniti! )
Cjelokupni dopis preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv - inovacije u S3 područjima

Javni poziv - inovacije u S3 područjima

Ministarstvo objavilo poziv „Inovacije u S3 područjima” vrijedan 634 milijuna kuna. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u  skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava  eFondovi.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - javnost@mingo.hr

Pročitajte više

Općina Fažana među najtransparentnijim jedinicama lokalne samouprave u RH

Općina Fažana među najtransparentnijim jedinicama lokalne samouprave u RH

Institut za javne financije Zagreb analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina, a u uvodno naznačenom radu prikazuju se rezultati najnovije analize provedene od početka studenog 2018. do kraja ožujka 2019. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Građanima omogućuje da se angažiraju i utječu na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica3, te ujedno na smanjenje mogućnosti korupcije.

Općina Fažana ocijenjena je kao Općina među najtransparentnijim jedinicama lokalne samouprave u RH.

Pročitajte više

Poziv na radnu sjednicu Općine Fažana

Poziv na radnu sjednicu Općine Fažana

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 20. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u ponedjeljak 28.06.2019. godine u 18:00 sati, u Općinskoj vijećnici.

DNEVNI RED preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Sretan Vam Dan državnosti

Sretan Vam Dan državnosti

U svoje osobno i u ime Općine Fažana svim žiteljima Općine Fažana želim sretan Dan državnosti!

Načelnik
Radomir Korać

Pročitajte više

Poziv na predstavljanje FLAG natječaja za dodjele potpora

Poziv na predstavljanje FLAG natječaja za dodjele potpora

Pročitajte više

Dodjeljene nagrade najuspješnijim sportašima Općine Fažana

Dodjeljene nagrade najuspješnijim sportašima Općine Fažana

Na sastanku Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruge Fažane, održanog 18.4.2019. godine, nakon tajnog elektroničkog glasanja, potvrđeni su najuspješniji sportaši/sportašice u općini Fažana u 2018. godini.

Slijedi popis ovogodišnjih nagrađenih sportaša i kratak opis njihovih uspjeha i postignuća u prethodnoj godini u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti

Donešena je odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za 2019. godinu, a cjelokupnu odluku preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Oglas za prijem u službu

Oglas za prijem u službu

Obavijest kandidatima o testiranju i zapisnik tajnika o oglasu z prijem u službu preuzmite u privitku.

Pročitajte više

Javni poziv za sudjelovanjem u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“

Javni poziv za sudjelovanjem u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“

Poštovani/e,

vodeći se osnovnom zadaćom LAGUR-a koja se očituje u ravnopravnom povezivanju subjekata iz područja javnog, privatnog i društvenog života, poticanju njihovog zajedničkog rada na ostvarivanju zajedničkih ciljeva te izgradnji dugoročnih partnerstava, ovim Vas putem pozivamo na sudjelovanje u besplatnim edukativnim aktivnostima u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“ koje će se održati u svibnju, lipnju i listopadu 2019. godine u prostoru Multimedijalnog centra '3MC' na adresi Centar 58 u Medulinu, u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Besplatna edukacija u svrhu osnaživanja organizacija civilnog društva na području LAGUR-a Istarska batana provest će se kroz 4 edukativna ciklusa, a od kojih su prva 2 predviđena tijekom svibnja i lipnja 2019.g., dok su posljednja 2 predviđena početkom listopada 2019.g. Pritom se u svibnju namjeravaju obraditi teme direktno vezane za postupak osnivanja udruženja, dok će u listopadu fokus biti na redovnom poslovanju udruženja (strateško planiranje, razrada projekata, načini financiranja udruženja i dr.), a što je detaljnije opisano u prilogu Program edukacije.

Edukacija je usmjerena prvenstveno osobama s područja Općine Medulin, ali i ostalih gradova i općina na području LAGUR-a Istarska batana, a koji:

  1. imaju namjeru osnivanja novog udruženja, ili
  2. su članovi već postojećeg udruženja.

Pritom je važno naglasiti kako će apsolutnu prednost prilikom prijave imati osobe koje imaju namjeru osnivanja novog udruženja, a poželjno je da prilikom prijave posjeduju već razrađenu ideju navedene nove organizacije. Također, prednost prilikom prijave imat će žitelji s područja Općine Medulin, ali samo ukoliko isti zadovolje preliminarne kriterije prijavnog postupka (Motivacija za prijavu, mogućnost dolaska na minimalno 3 od 4 edukativna ciklusa i dr.).

Radi ograničenog broja polaznika, molimo Vas da interes za sudjelovanjem iskažete putem sljedećeg linka https://forms.gle/9NVhKYQ5jGqioqRv5 najkasnije do 17.5.2019.g. Dozvoljena je prijava jednog predstavnika organizacije, dok će u slučaju eventualnih slobodnih mjesta obavijest biti poslana elektronskim putem 20.5.2019.g na e-mail adrese prijavljenih osoba. Svim će prijavljenima biti poslana potvrda o sudjelovanju na edukaciji elektronskim putem najkasnije 24.5.2019.g.

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom projekta:

  • Razvoj društvene inkluzije kroz poticanje lokalnog stanovništva područja LAGUR-a Istarska batana na međusobno umrežavanje i suradnju,
  • Generiranje pozitivnog lokalnog razvoja kroz povećanje broja žitelja uključenih u udruge na području Općine Medulin i ostalih JLS-a s područja LAGUR-a Istarska batana,
  • Osnivanje novih udruženja na području djelovanja LAGUR-a Istarska batana ulaganjem u edukaciju lokalnog stanovništva,
  • Povećanje uspješnosti već postojećih udruga na području LAGUR-a Istarska batana ulaganjem u edukaciju članova.

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom projekta očituju se kroz umrežavanje i razvoj dugoročnih partnerstava i u konačnici – udruženja, te kroz stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za osnivanje novih udruženja na području djelovanja LAGUR-a Istarska batana te povećanje uspješnosti rada već postojećih udruženja.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Program edukacije nalazi se u prilogu.


Katia Ereš
Voditeljica LAGUR-a Istarska batana

 

Pročitajte više

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Poštovanim stanovnicima pravoslavne vjeroispovijesti želimo da u duhu mira, blagostanja i zajedništva provedete Uskršnje blagdane.

Sretan Vam i radostan Uskrs!

Pročitajte više

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Uskršnja čestitka Općine Fažana

Poštovanim stanovnicima Općine Fažana i svim sužiteljima, povodom najvećeg kršćanskog blagdana, želimo Vam da u duhu mira, blagostanja i zajedništva provedete Uskršnje blagdane.

Ponosni smo što zajedno s Vama vodimo Općinu Fažana u smjeru kvalitetnijeg i ugodnijeg života.

Želimo Vam sretan i radostan Uskrs!

Pročitajte više

Oglas za prijem u službu

Oglas za prijem u službu

Na osnovi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana:

ADMINISTRATIVNI REFERENT– 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Stručno znanje:
- srednja stručna sprema,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Fažana (www.fazana.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stanici i na oglasnoj ploči Općine Fažana objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Uz pismenu prijavu kandidati obavezno prilažu:
- životopis
- preslik dokaza o srednjoj stručnoj spremi
- preslik domovnice i osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, uključujući preslik podataka o zaposlenju i stažu), odnosno potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)-preslik
- izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-preslik
- preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu

Traženi dokumenti se dostavljaju u preslici, a izvornici će biti traženi od kandidata u slučaju prijama u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.


Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, na adresu: Općina Fažana, 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana, s naznakom: „Oglas za prijam u službu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima postupka natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Pročelnik:
Ivan Orović, dipl.iur.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun

Fažana TV

Kronika Općine Fažana