Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt prijedloga odluke o korištenju i davnaju u zakup javnih površina

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt prijedloga odluke o korištenju i davnaju u zakup javnih površina

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt prijedloga odluke o korištenju i davnaju u zakup javnih površina sa pratećim dokumentima preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na 16. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Poziv na 16. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 16. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 30.11.2021. godine (srijeda) u 17:00 sati u prostorijama MMC Fažana.

Pročitajte više

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Općine Fažana

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Općine Fažana

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Općine Fažana preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata

Na današnji dan Općina Fažana pridružuje se obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Pročitajte više

Objava Proračuna Općine Fažana za 2023. godinu

Objava Proračuna Općine Fažana za 2023. godinu

Sukladno odredbi članka 40. stavak 2 Zakon o proračunu (NN 144/21) općinski načelnik Općine Fažana, utvrdio je prijedlog Proračuna za 2023. godinu i podnosi ga predstavničkom tijelu na usvajanje.

Utvrđivanju prijedloga, prethodilo je podnošenje financijskog plana upravnog tijela Općine Fažana, te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne samouprave, ovdje Općine Fažana, temeljem javnog poziva i iskazanih zahtjeva, primjedba i sugestija građana, udruga, političkih stranaka i drugih korisnika, zaključno na dan 30. rujan 2022. godine.

S danom 15. studenog 2022. godine prijedlog Proračuna za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Fažana i dostavlja predstavničkom tijelu, s intencijom da se do usvajanja ovog financijskog akta, moguće primjedbe kvalitetnije raspodjele proračunskih sredstva, uvijek u interesu i prema potrebama naše lokalne zajednice u cjelini.

Proračun i obrazloženje uz proračun pronađite pod transparentnost proračuna.

OPĆINA FAŽANA
Općinski načelnik
Radomir Korać

Pročitajte više

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u kalendarskoj 2023. godini

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u kalendarskoj 2023. godini

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u kalendarskoj 2023. godini, sa pripadajućim dokumentima preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv na 15. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Poziv na 15. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 15. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 16.11.2021. godine (srijeda) u 18:00 sati u prostorijama MMC Fažana.

Pročitajte više

AKTI sa 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA od 03.11.2022.

AKTI sa 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA od 03.11.2022.

AKTI sa 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FAŽANA od 03.11.2022. nalaze se na sljedećem linku.

Pročitajte više

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu - svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje – Nacrt Prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Javno savjetovanje – Nacrt Prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Javno savjetovanje – Nacrt Prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade uz pripadajuće dokumente donosimo u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje – nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Javno savjetovanje – nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odredbom članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/2022) – dalje u tekstu Zakon)  određeno je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj, ovdje Općina Fažana kao jedinica lokalne samouprave, putem upravnog tijela općine, općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Nadalje se određuje da je Jednostavna nabava - nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. Zakona.

Odredbom članka 12. Zakona određeno je da se isti ne primjenjuje na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK - 26.540,00 EUR, odnosno radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 HRK - 66.360,00 EUR .

Naručitelj je nadalje obvezan navedeni opći akt, te sve njegove kasnije promjene objaviti na službenim internetskim stranicama.
Visoki upravni sud RH je dana 24. listopada 2022. godine svojom presudom pod Poslovnim brojem: Usoz-148/20-15 ukinuo Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Fažana ("Službene novine Istarske županije" 11/17.) koji je donesen kao opći akt od strane izvršnog tijela Općine Fažana, a takva ovlast prema ocjeni Suda pripada predstavničkom tijelu
jedinice lokalne samouprave Ovlast za donošenje predmetnog Pravilnika rezervirana je za Općinsko vijeće Općine Fažana,
sve temeljem članka 38. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“ broj 25/2022),
Ovim nacrtom prijedloga Pravilnika (dalje u tekstu: Nacrt), uz utvrđene odredbe, smjeralo se uređenju postupaka jednostavne nabave i to - Ograničeno prikupljanje ponuda, odnosno Izravno ugovaranje. (članci 4. do 6. Nacrta), provedba postupaka jednostavne nabave (čl.7. do 9. Nacrta), kriterija za odabir ponude u postupku jednostavne nabave (čl.11. Nacrta), te
sklapanja i izvršenje ugovora i registra ugovora jednostavne nabave (čl. 12. do 14. Nacrta). Obzirom na razumljiv interes svih žitelja Općine Fažana, za pitanja koja se reguliraju Nacrtom, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge
zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Pravilnika.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 04. studenog 2022. do 12. studenog 2022. godine, u kojem periodu svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na nacrt prijedloga Pravilnika, putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.ht.hr .

Utvrđeni rok od 8 (osam) dana za provedbu javnog savjetovanja određen je zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile naprijed obrazloženim ukidanjem važećeg Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Fažana ("Službene novine Istarske županije" 11/17.) te o velikom broju postupaka pokrenutih po odredbama istog koji se imaju dovršiti.
Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija prijedloga Pravilnika proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Fažana, na razmatranje i usvajanje.

KLASA:406-01/22-01/1
URBROJ:2168-08-01/01-22-1
Fažana, 04.11.2022. godine

OPĆINA FAŽANA

Pročitajte više

Novogodišnji poklon paketići

Novogodišnji poklon paketići

Molimo sve roditelje/skrbnike čija djeca ne idu u predškolsku ustanovu – vrtić/jaslice, a sa područja su općine Fažana i imaju prebivalište na području Općine Fažana, da radi dodjele novogodišnjeg paketića dostave podatke o dobi i spolu djeteta na sljedeću mail adresu:
tajnica@fazana.hr

zaključno sa 30.11.2022. godine.

OPĆINA FAŽANA

Pročitajte više

Poziv na 14. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 14. radnu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 14. radnu sjednicu Općinskog vijeća nalazi se u prilogu, a materijali za sjednicu na sljedećem linku obzirom na veličinu materijala:
Radni materijali za 14, radnu sjednicu OV

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Fažana TV

Kronika Općine Fažana