Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Dodjela božićno/novogodišnjih poklon paketića za djecu

Dodjela božićno/novogodišnjih poklon paketića za djecu

Pozivamo sve roditelje/skrbnike čija su djeca navršila 1. godinu života, koji ne idu u predškolsku ustanovu – vrtić/jaslice, a sa područja su Općine Fažana-Fasana i imaju prebivalište na području Općine Fažana-Fasana, da radi dodjele novogodišnjeg paketića dostave podatke o dobi i spolu djeteta na sljedeću e-mail adresu:
pisarnica@fazana.hr
zaključno sa 10.12.2023. godine.

OPĆINA FAŽANA

Pročitajte više

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Temeljem odredbe članka 59. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13), sazivam 23. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati dana 05. prosinca 2023. godine (utorak) u 17:00 sati u prostorijama MMC Fažana. Cjelokupni dnevni red i materijale preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Operativni plan i Obavijest za provedbu sustavne deratizacije na području Općine Fažana

Operativni plan i Obavijest za provedbu sustavne deratizacije na području Općine Fažana

Sukladno ugovoru o provedbi DDD mjera, Programu mjera provedbe obvezatne preventivne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i Provedbenom planu za Općinu Fažana dostavljamo Vam Operativni plan provedbe za akciju sustavne deratizacije.
Izvođač: Odjel za DDD, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije Mjera koja se provodi: Jesenska akcija sustavne deratizacije za 2023. godinu.

Način izvješćivanja:
1. Građana: putem obavijesti na stranicama grada i lokalnih medija
2. Zdravstvene službe: pismeno
3. Sanitarna inspekcija: pismeno

Područje provedbe: Javne površine grada i stambeni objekti

Termin provedbe : 27. studenog do 15. prosinca 2023.

Djelatnici koje provode mjeru deratizacije:
1. Sanitarni tehničar
2. Prvostupnik sanitarnog ing.
3. Magistar sanitarnog ing.
4. Veterinarski tehničar

Pročitajte više

Javno savjetovanje - Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Fažana-Fasana

Javno savjetovanje - Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Fažana-Fasana

Javno savjetovanje na temu prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka Općine Fažana-Fasana traje od 15. do 30.studenog 2023.godine, te se putem Obrasca za javno savjetovanje mogu dati prijedlozi vezani za navedenu tematiku.

Pročitajte više

Žene kao žrtve nasilnih kaznenih djela

Žene kao žrtve nasilnih kaznenih djela

Policijska uprava istarska u suradnji sa Sigurnom kućom Istre, dana 24.11.2023. godine u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održat će edukaciju zainteresiranih građana pod nazivom „Žene kao žrtve nasilnih kaznenih djela“. Edukacija je namijenjena građanima koji žele osvijestiti problematiku nasilja, posebice prema ženama, te dobiti informacije o različitim oblicima nasilja, podršci koju žrtve mogu očekivati i dobiti tijekom same prijave događaja, ali i kasnije tijekom postupka.

Edukacija će se održati 24.11.2023. godine u 17,00 sati u prostorima MMC-a Fažana.

Pročitajte više

ODLUKA o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Općine Fažana za pedagošku godinu 2023./2024.

ODLUKA o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Općine Fažana za pedagošku godinu 2023./2024.

Općina Fažana donijela je ODLUKU o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Općine Fažana za pedagošku godinu 2023./2024. Odluku preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

Temeljem odredbe članka 59. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13), sazivam 22. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati dana 07. studenog 2023. godine (utorak) u 17:00 sati u prostorijama MMC Fažana. Cjelokupni dnevni red i materijale preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

VODOVOD PULA obavještava svoje potrošače na području Općine Fažana:

UZROK: hitna sanacija gubitka vode
DAN: 03.11.2023. (petak)
VRIJEME: od 8:30 do 12:00 sati
LOKACIJA: Valbandon – Kvart mimoza

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

Pročitajte više

Javno savjetovanje - Prijedlog Odluke o o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Fažana-Fasana

Javno savjetovanje - Prijedlog Odluke o o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Fažana-Fasana

Pročitajte više

Javno savjetovanje - Plan upravljanja pomorskim dobrom

Javno savjetovanje - Plan upravljanja pomorskim dobrom

Općina Fažana objavljuje Javno savjetovanje - Plan upravljanja pomorskim dobrom sa dokumentacijom iz priloga.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Obrasci

Fažana TV

Kronika Općine Fažana