Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu

Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Fažana za 2022. godinu. Donošenje Provedbenog plana utvrđeno je člankom 13. stavak 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj
92/10).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Fažana za 2022 od strane Općinskog vijeća Općine Fažana. Svrha donošenja predloženog akta je postizanje učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Općine Fažana. Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i
stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 27.svibnja 2022. godine do 27. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom načelniku, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje objekata

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje objekata

Općina Fažana objavljuje NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fažana za postavljanje pokretnih ili montainih objekata. Cjelokupan NATJEČAJ preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja vijećnika u općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja vijećnika u općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa.

Tema savjetovanja je izrada prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa utvrđeno je člankom 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21).

Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana u sprječavanju sukoba interesa koju donosi Općinsko vijeće. Isti uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću Općine Fažana, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 16. svibnja 2022. godine do 15. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr .

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom vijeću, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

Odluke o poništenju javnog natječaja u prilogu.

Pročitajte više

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništvoa Općine Fažana u 2022.g.

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništvoa Općine Fažana u 2022.g.

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništvoa Općine Fažana u 2022.g. preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Javni poziv Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 15. travnja do 31. svibnja 2022. godine.
Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a više o Javnom pozivu niže u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Donošenje Strategije upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od 2022. do 2028. godine koju donosi Općinsko vijeće za razdoblje od sedam godina. Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Fažana. Ovaj dokument izrađuje se prvi put.

Cilj Strategije je dugoročno osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Fažana čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Strategije osigurati da imovina Općine Fažana bude u službi gospodarskog rasta.

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 04. svibnja 2022. godine do 03. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom vijeću, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za 2022. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Fažana za razdoblje od godinu. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Fažana, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Fažana i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Na ovaj način želi se upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

Savjetovanje traje od 04.svibnja 2022. godine do 03. lipnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst dokumenta putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija dokumenta proslijedit će se Općinskom načelniku, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Čestitka Općine Fažana

Čestitka Općine Fažana

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti želim Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Predsjednik Općinskog vijeća
Timotej Pejin

Pročitajte više

Sretni Vam Uskršnji blagdani

Sretni Vam Uskršnji blagdani

Dragi žitelji Općine Fažana,

Ovogodišnji Uskršnji blagdani uistinu su drugačiji od svih dosadašnjih. Svojim zalaganjem pokazali smo zajedništvo i uspjeli obuzdati pandemiju, stoga Vam iskreno zahvaljujem.

U svoje osobno i u ime Općine Fažana, želim Vam Sretne i ugodne Uskršnje blagdane. Provedimo ih u krugu obitelji!

Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Pročitajte više

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provodi udruga, Zajednica sportskih udruga Fažana - ZSUF i Općina Fažana raspisuje:

JAVNI POZIV

za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Općine Fažana u 2022. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednica sportskih udruga Fažane objedinjuje i predlaže, a Općina Fažana u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva mogu biti dostvljeni od strane sportskih udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu i moraju se odnositi za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
Promocija sporta, sportskih aktivnosti
Organizacija i suorganizacija i poticaj sportskih aktivnosti
treninzi i natjecanja sportaša
sport učenika
sportsko rekreacijske aktivnosti građana
organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi značajnih za općinu Fažana
Funkcioniranje sustava sporta - rad sportske Zajednice
Zadovoljavanje zajedničkih potrebama u sportu

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su ujedno i članice Zajednice sportskih udruga Fažane, sa sjedištem/prebivalištem u općini Fažana, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.
odnosno je njihova aktivnosti usmjerene prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bit će odbijena.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave.
Protiv korisnika financiranja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta nesmije se voditi kazneni postupak i nesmije biti pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela.

IV.
Pisane prijedloge prijavitelja programa, isključivo ispunjene računalom, za izradu Programa javnih potreba moraju se dostaviti na posebnim obrascima
Obrazac opisa programa ili projekta (B1)
Obrazac proračuna finaciranja godišnjeg programa (B2)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Također, prijave na javni poziv ZSUF moraju sadržavati sve priloge-dokumentaciju kako je navedno u popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu kako je navedeno u UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE.
Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na natječaj u papirnatom obliku.
Dostavlja se preporučeno poštom ili osobno. Propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljeni u izvorniku, u broju primjeraka koji je propisan uvjetima natječaja.
Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim stranicama
Općine Fažana: www.fazana.hr .

VII.
Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
"NE OTVARATI - PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE FAŽANA ZA 2022. GODINU na adresu:

Zajednica sportskih udruga Općine Fažana
43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana
Rok za podnošenje prijava, istječe 20.4.2022. godine u 15:00 sati.

VIII.
Prijava programa koja ne udovoljava uvjetima (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu i/ili potpisanu dokumentaciju i/ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz poziva), neće se razmatrati.

IX.
Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa, izvršiti stručno Povjerenstvo kojeg utvrđuju Općinska Načelnica i ovlaštena osoba za zastupanje Zajednice Sportskih Udruga Fažane. Povjerenstvo će izvršit odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu.

X.
S Podnositeljima prijave čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u sportu na području Općine Fažana za 2022. godinu sklopiti će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Fažana za 2022. godinu.

U Fažani, 4.4.2022. godine
Načelnik Općine Fažana
Radomir Korać

Predsjednik ZSUF
Bojan Skočilić

Pročitajte više

Obavijest o hitnoj intervenciji - prekid opskrbe vodom

Obavijest o hitnoj intervenciji - prekid opskrbe vodom

Obaviještavaju se građani da je u tijeku hitna intervencija  uz prekid opskrbe vodom za područje Mala Vala bb kod broja 207.

Pročitajte više

Natječaji Općine Fažana - stručni suradnici za prostorno planiranje, financije i komunalno prometni redar

Natječaji Općine Fažana - stručni suradnici za prostorno planiranje, financije i komunalno prometni redar

Općina Fažana objavila je niz natječaja i to za: stručni suradnik za plostorno planiranje, stručni suradnik za financije te komunalno prometnog redara. Svu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine. U prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona propisana je obveza jedinica lokalne samouprave donijeti novu odluku o komunalnom redu. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju donosi odluku o komunalnom redu sukladno odredbi čl. 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20). Postojećom Odlukom o komunalnom redu Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 06/2008-pročišćeni tekst, 5/2010 i 3/2015), propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Fažana, prije donošenja naprijed naznačenog Zakona.

Kroz provedbu starog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. od 36/95 do 36/15) u dijelu koji se odnosi na postupanje komunalnih redara, uočeni su nedostatci koji su posljedično ograničavali obavljanje samog nadzora. Novi Zakon o  komunalnom gospodarstvu osigurao je normativne uvjete kako bi se nejasnoćei nedostaci uočeni u provedbi nadzora  komunalnih redara po starom Zakonu razriješili te kako bi se poboljšali uvjeti za provedbu komunalnog reda.
Slijedom navedenog, radi usklađenja Odluke o komunalnom redu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te što učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje, potrebno donijeti novu Odluku o komunalnom redu. Predloženim nacrtom Odluke o komunalnom redu propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Fažana za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te
održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda te prekršajne odredbe.


S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općina Fažana, svrsishodno je provesti savjetovanje sa  zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 31. ožujka 2022. godine do 30. travnja 2022.godine, a do kada svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke putem obrasca dostaviti osobno u pisarnicu, poštom na adresu sjedišta Općine Fažana ili na e-mail adresu: opcina-fazana@pu.t-com.hr .

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Fažana, na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte više

Izvješće OF o provedbi plana gospodarenja otpadom RH za 2021. godinu

Izvješće OF o provedbi plana gospodarenja otpadom RH za 2021. godinu

Izvješće Opžine Fažana o provedbi plana gospodarenja otpadom RH za 2021. godinu preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Obavijest o potrebi za prevoditeljima - Ukrajinski

Obavijest o potrebi za prevoditeljima - Ukrajinski

Stožer civilne zaštite Istarske županije izdao je Obavijest o potrebi za prevoditeljima za ukrajinski jezik kojeg možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više

Uputa o načinu provedbe aktivnosti za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Uputa o načinu provedbe aktivnosti za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Uputa o načinu provedbe aktivnosti za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u prilogu.

Pročitajte više

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Donosimo Uputu o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Uputu i ostalu potrebnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi

Proračun
Evidencija imovine

Fažana TV

Kronika Općine Fažana