• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

IZVJEŠTAJ O RADU ZSUF ZA PERIOD OD 01.01.2011. DO 31.12.2011. GODINE:

U navedenom periodu održano je Godišnja Skupština i 7 sjednica Izvršnog Odbora.

Na Godišnjoj Skupštini izglasao se ključ raspodjele za 2011. godinu, primljen je u članstvo ZSUF-a Skateboard klub „August Šenoa“ Fažana, te su dodijeljene i nagrade zaslužnim sportašima Općine Fažana za 2010. godinu.

U radu Izvršnog Odbora raspravljalo se o radu i aktivnostima Zajednice i članova zajednice. Rješavali su se tekući problemi te se radilo na podmirivanju financijskih dugova iz 2010. godine. Uređivani su podaci i dokumenti klubova i evidentirani su podaci o takmičarima na području općine Fažana.

Predstavnik ZSUF-a u Savezu sportova Istarske Županije učestvovao je u radu saveza.

Vršene su aktivnosti i intenzivno se radilo na problemu najamnine školske dvorane koju koriste tri članice zajednice. U prethodnom periodu nagomilani dug je podmiren, uz veliku pomoć Općinskih čelnika, kao i uz žrtvovanje svih članica Zajednice. Nastavili su se voditi pregovori sa Županijskim predstavnicima kako bi se došlo do dodatnog smanjenja troškova cijene sata korištenja dvorane i dogovoreno je da dio troška, koji bi premašio financijskim planom predviđeni iznos za korištenje dvorane, snose sami klubovi korisnici dvorane, što je i sprovedeno ove godine. Također se i dalje radi na smanjenju cijene sata korištenja školske dvorane.

U daljnjem radu ZSUF-a nastojat će se nastavati sa započetim aktivnostima kao i raditi na daljnjoj konsolidaciji i poboljšanju u radu Zajednice.5. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA ZSUF ZA 2012. GODINU:

1. Promocija sporta, sportskih aktivnosti
uključivanje što više mladeži i svih mještana općine Fažana
poticati razvoj i raznolikost sportskih aktivnosti

2. Organizacija i suorganizacija i poticaj sportskih aktivnosti:
Dječja olimpijada
SPORTSKI DANI U FAŽANI
Odvojeni turniri i ostala takmičenja u nogometu, košarci te drugim sportovima

3. Druge aktivnosti
Poticati rad na izgradnji SPORTSKOG CENTRA u općini Fažana
Poticati aktivnosti za završetak nogometnog igrališta u Valbandonu
Organizacija i uređenje prostora za potrebe Zajednice

4. Kompjuterizacija
Organizacija i aktiviranje Internet stranice
Kupnja računala za potrebe Zajednice

5. Suradnja s drugim organizacijama i udrugama
Suradnja sa sportašima prijateljskih općina Pelizano i Ruše.
Podržavati druge oblike suradnje s drugim klubovima i udrugama

6. Razraditi model opće nabavke materijala i opreme za sve članove Zajednice s ciljem uštede sredstava.

7. PROBLEMATIKA
KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE – povećati i pojačati suradnju s osnovnom školom obzirom na zajedničke ciljeve – razvoj zdrave okoline za djecu i omladinu sa područja Općine.

ZAKONI I PROPISI

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Baner

FAŽANA DOBITNIK NAGRADE PLAVI CVIJET

Baner

FAŽANSKE PLAŽE

Baner

FAŽANA VIRTUAL TOUR

Baner

ZDRAV ZA PET

KATALOG NEKRETNINA

Baner

KRONIKE OPĆINE FAŽANA

Baner

DOMAĆA WEB TRŽNICA

Baner

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA