• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Akti vijeća:

 

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - motorne kosilice

Zaključak - Prihvat ponude Duo Fantasy

Zaključak - Nikoleta Grubišić - financijska pomoć

Zaključak - Summertime j.d.o.o. - korištenje javne površine

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa - izrada elaborata

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa - izrada elaborata

Zaključak - Prihvat ponude Cardo & Decumanus - izmjena prometne regulacije

Zaključak - Prihvat ponude Davor Marović

Zaključak - Dajana Topalović - financijska pomoć

Zaključak - Zvjezdan Strahinja - financijska pomoć

Zaključak - Prihvat ponude Geo grupa

Zaključak - Prihvat ponude Volare

Zaključak - Prihvat ponude Gea plus

Zaključak - TZ Općine Fažana - Rimski Valbandon

Zaključak - TZ Općine Fažana - Fešta od kužine

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Prihvat ponude Gea plus

Zaključak - TZ Općine Fažana - Sviće, zvizde i ferali

Zaključak - TZ Općine Fažana - Fešta od kužine

Zaključak - TZ Općine Fažana - Rimski Valbandon

Zaključak - Prihvat ponude Cardo & Decumanus

Zaključak - Pekarski obrt Tone - korištenje javne površine

Zaključak - O utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga uređenja Turističke zone Bi Village

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - igralište

Zaključak - TZ Općine Fažana - Tradicijski dani

Zaključak - UO Slastičarnica Fažana - korištenje javne površine

Zaključak - UO Slastičarnica Fažana - korištenje javne površine

Zaključak - UO Slastičarnica Fažana - korištenje javne površine

Zaključak - UO Stara Fažana - korištenje javne površine

Zaključak - TD Puljanka Brionka - korištenje javne površine

Zaključak - JUNP Brijuni - korištenje javne površine

Zaključak - TD Terra rex - korištenje javne površine

Zaključak - TD Laton - korištenje javne površine

Zaključak - TZ Općine Fažana - Tradicijski dani

Zaključak - Prihvat ponude - Kazalište Merlin

Zaključak - UO La Mula - korištenje javne površine

Zaključak - UO K&F - korištenje javne površine

Zaključak - D Cvitković Gradnja - korištenje javne površine

Zaključak - TD Adria Immobilis projekt d.o.o. - korištenje javne površine

Zaključak - UO Mareblu - korištenje javne površine

Zaključak - UO Fish food mix - korištenje javne površine

Zaključak - UO Fani - korištenje javne površine

Zaključak - UO Anči - korištenje javne površine

Zaključak - TD Stefani Trade - korištenje javne površine

Zaključak - UO Batana - korištenje javne površine

Zaključak - TD Fažana Amfora - korištenje javne površine

Zaključak - TZ Općine Fažana - Priče s Fažanske rive

Zaključak - Obrt za zabavne igre - korištenje javne površine

Zaključak - TO Nikola - uporaba štanda

Zaključak - TO Nikola - uporaba štanda

Zaključak - Prihvat ponude - Info Progres - Hot Spot

Zaključak - Ispravak zaključka iz 18.01.2016.

Zaključak - TD Tisak d.o.o. - korištenje javne površine

Zaključak - Savez hrvačkih sportova IŽ - korištenje javne površine

Zaključak - TD Sorriso j.d.o.o. - korištenje javne površine

Zaključak - Prihvat ponude - Wiener osiguranje

Zaključak - Odobrenje parking - Harley days

Zaključak - Vital Med - korištenje sale

Zaključak - Pekarski ovrt Tone - korištenje javne površine

Zaključak - Prihvat ponude - Obrt Gorki - Damlacija - sanacija cijevi

Zaključak - Prihvat ponude - Kalispera - hrvački ring

Zaključak - Renata Mršić Halilović - uporaba štanda

Zaključak - Obrt Buk i iOki - uporaba štanda

Zaključak - Radomir Režan - uporaba štanda

Zaključak - Blaž Piton - korištenje javne površine

Zaključak - Obrt Niki - korištenje javne površine

Zaključak - Obrt Niki - korištenje javne površine

Zaključak - Marijana Mijatović - uporaba štanda

Zaključak - Obrt Ceta - korištenje javne površine

Zaključak - TD A. Paola - Ceta d.o.o. - korištenje javne površine

Zaključak - Obrt Nautilus - uporaba štanda

Zaključak - TD Tehne - uporaba štanda

Zaključak - Obrt Luna - korištenje javne površine

Zaključak - Obrt Dida moj - uporaba štanda

Zaključak - Obrt Dida moj - uporaba štanda

Zaključak - Jelena Drobec - uporaba štanda

Zaključak - TD Heart Face - korištenje javne površine

Zaključak - TO Ina - uporaba štanda

Zaključak - TZ Općine Fažana - Fažanski tanac

Zaključak - TZ Općine Fažana - More na stolu

Zaključak - Niki Piljan - financijska pomoć

Odluka o III. izmjenama odluke o utvrđivanju lokacija za postavljanje pokretnih naprava

Zaključak - Komunalac Fažana - spajanje rasvjete

Zaključak - Agroudruga Fažana - 12. smotra maslinovog ulja - korištenje dvorane

Zaključak - Agroudruga Fažana - 12. smotra maslinovog ulja

Zaključak - TZ Općine Fažana - Priče s Fažanske rive

Zaključak - Ispravak zaključka iz 20.05.2016.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe

Prijedlog zaključka o primanju na znanje o utvrđenim i naplaćenim Općinsklim porezima za 2015. godinu

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2015. godinu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Urbis d.o.o.

Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Urbis d.o.o.

Zaključak - Prihvat ponude Gold - građevinarski radovi

Zaključak - Prihvat ponude Cardo & Decumanus - prometne površine i oborinske vode

Zaključak - Prihvat ponude obrt Hemi - konferencijske stolice

Zaključak - Veza savjetovanje d.o.o. - zakup javne površine

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Urbis d.o.o.

Zaključak - Zaključak Portus Commercia d.o.o. - zakup štanda

Zaključak - Prihvat ponude Siniša Šašić - klimatizacija

Zaključak - Vital Med - korištenje sale

Zaključak - Komunalac Fažana - opločavanje šetnice

Zaključak - Prihvat ponude obrt Hemi - rukometne mreže

Zaključak - Zanitel d.o.o. - radovi prekopa

Zaključak - Vojtek d.o.o. - nabava sprava

Zaključak - Komunalac Fažana - klupe

Zaključak - Komunalac Fažana - pomična ograda

Zaključak - Društvo naša djeca - korištenje sale

Zaključak - Društvo naša djeca - korištenje sale

Zaključak - Komunalac Fažana - parkirni automat

Zaključak - Komunalno redarstvo - očitanje brojila

Zaključak - Prestanak zaduženja najamnine stana

Zaključak - Zajednica sportskih udruga - korištenje sale

Zaključak - Zajednica sportskih udruga - korištenje vijećnice

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - parkiralište plaža Valbandon

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - spajanje kablova

Zaključak - Prihvat ponude Istracom - telefonska centrala

Zaključak - Postupak bagatelne nabave - sportski centar Fažana

Zaključak - Prihvat ponude Komunalac Fažana - javna rasvjeta

Zaključak - Prihvat ponude Gorki Dalmacija - održavanje odvodnje

Zaključak - Ericsson Nikola Tesla Servisi - izvođenje radova

Zaključak - Jambrušić d.o.o. - nabavka pijeska

Zaključak - Komunalac Fažana - nalog izvođenja radova

Zaključak - Ispravak zaključka iz 17.02.2016.

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa

Zaključak - Savez sportova

Zaključak - Prihvat ponude Gorki Dalmacija - održavanje odvodnje

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa -parkiralište

Zaključak - Prihvat ponude Gea Plus - elaborat

Zaključak - Suglasnost Twin Horn

Zaključak - Suglasnost TO Tigi - Voće i povrće

Zaključak - Grubišić Orijana zakup prostora

Zaključak - Prihvat ponude Rusko d.o.o.

Zaključak - Komunalac Fažana - sustav navodnjavanja

Zaključak - Petra Horvat - uptreba javne površine

Zaključak - Blanka Miletić - financijska pomoć

Zaključak - Eucalyptus - pomicanje kioska

Zaključak - Belanić d.o.o. - montaža blok ormara

Zaključak - Komunalac Fažana - Nabava motornih kosilica

Zaključak - Vinko Rajkovača - vodobrojilo

Zaključak - Društvo Josip Broz Tito - korištenje sale

Zaključak - Društvo Josip Broz Tito - korištenje vijećnice

Zaključak - Kapeloto beton - javna rasvjeta

Zaključak - Prihvat ponude Gold - rekonstrukcija rampe

Zaključak - Pile Julardžija - prekop javne površine

Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa - evidencija nerazvrstanih cesta

Zaključak - Prihvat ponude Bilusso

Zaključak - Putnička agencija ''Comtours''

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana

Odluka o ispravku Plana ukupnog razvoja Općine Fažana

Odluka o donošenju plana ukupnog razvoja Općine Fažana

Odluka o davanju suglasnosti ulaganja u projekt Cesta 2

Odluka o izmjenama odluke o nerazvstanim cestama na podruju Općine Fažana

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi V. izmjena i dopuna PPU

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Fažana za 2017. godinu

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina 780 180

Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog plana gradnje komunalno vodnih gradjevina za 2017. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju CGO Kaštijun

Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi UPU TZ BI Village

 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana

ZAKONI I PROPISI

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Baner

FAŽANA DOBITNIK NAGRADE PLAVI CVIJET

Baner

FAŽANSKE PLAŽE

Baner

FAŽANA VIRTUAL TOUR

Baner

ZDRAV ZA PET

KATALOG NEKRETNINA

Baner

KRONIKE OPĆINE FAŽANA

Baner

DOMAĆA WEB TRŽNICA

Baner

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA