Pomorsko dobro

01.01.2017

Dokumenti vezani za pomorsko dobro Općine Fažana: Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći I. Izmjene i dopune godišnjeg plana redovnog upravljanja pomorskim dobrom Godišnji plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Fažana za 2017. godinu