• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

DOBRODOŠLI U FAŽANU!Obavještavamo Vas da će se od 20.11. do 24.11.2014. 24 sata dnevno vršiti snimanje kanalizacije na području Općine Fažana i to u starogradskoj jezgri i južni dio Fažane. Mole se građani da se pridržavaju privremenu regulaciju prometa i privremene prometne signalizacije.

Osoba odgovorna za Pragrande d.o.o. je Robi Fuart; Mob: 098 9805964

Pragrande d.o.o.


Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2014. godini, KLASA: 311-01/14-01/01, URBROJ: 2168/08-01/02-14-1 od 3. studeni 2014. godine, Općina Fažana raspisuje:
JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA OPĆINE FAŽANA U 2014. godini.

Cjelokupni poziv i obrasce preuzmite ovdje.


Sukladno članku 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana objavljuje  NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto: Stručni suradnik za financije i računovodstvo - 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Prijave na oglas podnose se do 22.11.2014. godine. Cjelokupni natječaj, upute i dokumentaciju preuzmite ovdje.Izmjene plana prijama u službu u jedinstveni upravni odjel općine fažana za 2014.

Plan prijema preuzmite ovdje.


Agencija za poljoprivredno zemljište pripremila je letak s osnovnim informacijama o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Letak u tiskanom obliku možete preuzeti u prostorijama Agencije, a u digitalnom obliku ga prilažemo na slikama iznad.


Natjecanje SAXISTRA - Sequoia je međunarodno natjecanje za mlade saksofoniste do 14. godina starosti. Natjecanje će se odvijati u Multimedijalnom centru Fažana, 21. i 22. studenog 2014.g. Ukoliko se prijavi veliki broj natjecatelja, natjecanje je moguće produljiti do 23. studenog 2014.g.
Sve o natjecanju: SaxIstra

Ugovor o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća " Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama" davanjem sredstava pomoći

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.

Načelnica Općine Fažana: Ada DamjanacNa osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Na osnovi članka 2. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija - pročišćeni tekst (˝Službene novine Istarske županije˝, broj 13/2010.), i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o  utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija, Načelnica Općine Fažana, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2014./2015. godinu

Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.


Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015 (NN 85/07, NN 126/10, NN 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Istarske županije za razdoblje do 2015. godine, Općinsko vijeće općine Fažana  donijelo je PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE FAŽANA za razdoblje do 2020. godine.
Plan gospodarenja otpadom.


Temeljem odredbi Zakona o Proračunu (Narodne novine  87/08 i 136/12) Načelnica Općine Fažana objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata javnih potreba i uvrštenje u Proračun Općine Fažana za 2015. godinu.

Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Fažana su djelatnosti, programi, akcije i  manifestacije od interesa za Općinu Fažana. U programe javnih potreba uvrstit će se ponuđeni programi za sljedeća područja: društveni, gospodarski i socijalni program.

Preuzmite cjelokipni Javni poziv, a ovdje preuzmite Obrasce.Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Fažana za razdoblje od 01.01. - 30.06.2014.

Prijedlog preuzmite ovdje.


Objava UGOVORA o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama davanjem sredstava pomoći.

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.

Načelnica Općine Fažana: Ada DamjanacOpćina Fažana u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata ''Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Fažana''.

Cjelokupni natječaj, pravilnik i prijavni obrazac preuzmite ovdje.Na temelju članka 56. Statuta Općine Fažana (službene novine Istarske Županije 10/13), Općina Fažana u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata ''Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Fažana''.

Cjelokupni natječaj, pravilnik i prijavni obrazac preuzmite ovdje.


Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8, ili na mail komunalnih redara Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada. Besplatno se zbrinjavaju svi uređaji koji rade na struju ili baterije. Osim spomenutih tu su dakle i perilice, televizori, radio aparati, telefoni, pisači, kopirni i faks uređaji, video rekorderi, hladnjaci, bojleri, kompjuteri i slično. Posredstvom tvrtke Spectra media d.o.o. građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na nekoliko načina:

 • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
 • preko SMS-a na broj 098 444 110
 • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
 • putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Više o svemu preuzmite ovdje.