• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

DOBRODOŠLI U FAŽANU!Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama. Odluku preuzmite ovdje.


Prometovanje autobusa ljeti

Obavještavaju se svi mještani Općine Fažana kako se u periodu od 06.07.2014. do 07.09.2014 godine uvodi dopuna reda vožnje na relaciji Pula-Fažana-Peroj s polascima iz Pule u 18:00 i 21:30 sati.

Detaljan red vožnje s točnom satnicom stajanja i polazaka iz Fažane i Peroja bit će izvješen na autobusnim stajalištima s nadstrešnicama i informativnim pločama od strane Pulapromet d.o.o.


Obaviještavamo cijenjene građane da će kontakt policajac primati građane u vijećnici Općine Fažana svaki utorak od 9-11, te svaki četvrak od 18-20 sati u razdoblju od 1.7. do 23.09. 2014.

Odluka o određivanju lokacije za privremeno reciklažno dvorište

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu.

Odluku preuzmite ovdje.


Objava o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj Županiji.

Cjelokupnu objavu preuzmite ovdje.


Odluka o uređenju prometa pješačke zone ulice Boraca u Općini Fažana.

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.

 


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenih u okviru Otvorenog javnog poziva za mjeru A Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Ugovor preuzmite ovdje.


Općina Fažana donijela je odluku o organiziranju prometne jedinice mladeži na području Oćine Fažana. Obaviještavamo Vas da slijedi upis kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Fažana za 2014. godinu.

Cjelokupnu obavijest i natječaj preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 10. stavak 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Istarske županije“ broj 11/09) i Odluke Načelnice Općine Fažana o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Klasa: 372-03/14-01/11, Urbroj:2168/08-02/00-14-1 od  03.06.2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora.

Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11-01/17, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11-01/25, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12-01/7, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 26.03.2012. godine i Klasa: 944-05/12-01/11, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 28.06.2012. godine, Klasa: 944-05/12-01/17,

Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12-01/18, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/5, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/9, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 04.12.2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.


Odluka o odabiru projekata Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama ''Hotspot Croatia'' u 2014. godini.

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Na temelju odredbe čl. 22. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN/94/13), obavještava se javnost da je plan gospodarenja otpadom Općine Fažana do 2020. godine dostupan na web stranici Općine Fažana i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana u uredovno vrijeme, radi donošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe podnose se pisanim putem na adresu Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8, do 16.06.2014., a sukladno odredbi čl. 22. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN/94/13).

Cjelokupni plan preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora za zakup nekretnine

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.


Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Fažana.

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.


Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su niz Javnih poziva za sufinanciranje projekata:

 

 • Javni poziv za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju električnih i hibridnih vozila (Ketegorije M1 i N1)
 • Javni poziv za neposredno sufinanciranje trgovačkih društava i obrta dodjelom subvencija za kupnju električnih i hibridnih vozila (Ketegorije M1 i N1)
 • Javni natječaj za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu
 • Javni natječaj za neposredno sufinanciranje projekata racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru programa Europske Unije

Natječaje preuzmite ovdje.


Izvješće načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Fažana za razdoblje od 2012. - 2020. godine, (izvješće za 2013.).

Cjelokupno izvješće preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Ministarstvo turizma predstavilo je program dodjele bespovratnih potpora u 2014. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima (izvan javnog sektora), obrtima, zadrugama, seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima. Za provedbu programa na raspolaganju je 26,65 milijuna kuna, a potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

 


Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada. Besplatno se zbrinjavaju svi uređaji koji rade na struju ili baterije. Osim spomenutih tu su dakle i perilice, televizori, radio aparati, telefoni, pisači, kopirni i faks uređaji, video rekorderi, hladnjaci, bojleri, kompjuteri i slično. Posredstvom tvrtke Spectra media d.o.o. građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na nekoliko načina:

 • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
 • preko SMS-a na broj 098 444 110
 • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
 • putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Više o svemu preuzmite ovdje.