• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

DOBRODOŠLI U FAŽANU!


Općina Fažana donijela je Odluku o izmjeni Odluke o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži za 2014. godinu.

Cjelokupnu Odluku preuzmite ovdje.Općina Fažana u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata ''Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Fažana''.

Cjelokupni natječaj, pravilnik i prijavni obrazac preuzmite ovdje.Na temelju članka 56. Statuta Općine Fažana (službene novine Istarske Županije 10/13), Općina Fažana u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata ''Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Fažana''.

Cjelokupni natječaj, pravilnik i prijavni obrazac preuzmite ovdje.


Obavještavaju se građani Općine Fažana da je formirana Komisija za popis štete od poplave na području naselja Valbandon. Slijedom navedenog, pozivaju se građani Općine Fažana s područja Valbandona koji su pretrpjeli štetu od poplave u srpnju 2014. godine da podnesu zahtjeve za naknadu štete putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8, Fažana, najkasnije do 15.08.2014. godine kako bi se isti proslijedili nadležnoj Komisiji u rad.

Odluku preuzmite ovdje.


Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8, ili na mail komunalnih redara Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.


Obavještavamo Vas da će se dana 30.07.2014. od 08:00 - 20:00 sati izvodiradovi hitne intervencije na javnoj gradskoj kanalizaciji u Vodnjanskoj ulici kraj groblja u Fažani. Mole se građani da se pridržavaju privremene regulacije prometa i privremene prometne signalizacije.

Prometovanje će se održavati otežano jednim prometnim trakom. Osoba odgovorna za Pragrande d.o.o. je Robi Fuart; Mob: 098 9805964

Pragrande d.o.o.


Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11-01/17, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11-01/25, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12-01/7, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 26.03.2012. godine i Klasa: 944-05/12-01/11, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 28.06.2012. godine, Klasa: 944-05/12-01/17,

Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12-01/18, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/5, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/9, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 04.12.2014. godine, odluke Načelnice Općine Fažana, klasa 944-05/14-01/7, urbroj: 2168/08-02/00-14-1, od 29.04.2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Cjelokupni natječaj preuzmite ovdje.Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama. Odluku preuzmite ovdje.


Prometovanje autobusa ljeti

Obavještavaju se svi mještani Općine Fažana kako se u periodu od 06.07.2014. do 07.09.2014 godine uvodi dopuna reda vožnje na relaciji Pula-Fažana-Peroj s polascima iz Pule u 18:00 i 21:30 sati.

Detaljan red vožnje s točnom satnicom stajanja i polazaka iz Fažane i Peroja bit će izvješen na autobusnim stajalištima s nadstrešnicama i informativnim pločama od strane Pulapromet d.o.o.


Obaviještavamo cijenjene građane da će kontakt policajac primati građane u vijećnici Općine Fažana svaki utorak od 9-11, te svaki četvrak od 18-20 sati u razdoblju od 1.7. do 23.09. 2014.

Odluka o određivanju lokacije za privremeno reciklažno dvorište

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.


Objava o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj Županiji.

Cjelokupnu objavu preuzmite ovdje.


Odluka o uređenju prometa pješačke zone ulice Boraca u Općini Fažana.

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.

 


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenih u okviru Otvorenog javnog poziva za mjeru A Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Ugovor preuzmite ovdje.


Općina Fažana donijela je odluku o organiziranju prometne jedinice mladeži na području Oćine Fažana. Obaviještavamo Vas da slijedi upis kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Fažana za 2014. godinu.

Cjelokupnu obavijest i natječaj preuzmite ovdje.


Odluka o odabiru projekata Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama ''Hotspot Croatia'' u 2014. godini.

Cjelokupnu odluku preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Na temelju odredbe čl. 22. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN/94/13), obavještava se javnost da je plan gospodarenja otpadom Općine Fažana do 2020. godine dostupan na web stranici Općine Fažana i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana u uredovno vrijeme, radi donošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe podnose se pisanim putem na adresu Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8, do 16.06.2014., a sukladno odredbi čl. 22. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN/94/13).

Cjelokupni plan preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Izvješće načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Fažana za razdoblje od 2012. - 2020. godine, (izvješće za 2013.).

Cjelokupno izvješće preuzmite ovdje.


Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 10.07.2013. godine u 18,00 sati u Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana

 2. Vijećnička pitanja

 3. Izvješće mandatno verifikacijske komisije

 4. Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana

 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine

 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini

 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana

 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana

 9. Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana:

 1. Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje

 2. Odbor za proračun, financije i razvoj

 3. Odbor za sport i kulturu

 4. Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 2. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja

 3. Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana

 4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli

 5. Razno

Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada. Besplatno se zbrinjavaju svi uređaji koji rade na struju ili baterije. Osim spomenutih tu su dakle i perilice, televizori, radio aparati, telefoni, pisači, kopirni i faks uređaji, video rekorderi, hladnjaci, bojleri, kompjuteri i slično. Posredstvom tvrtke Spectra media d.o.o. građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na nekoliko načina:

 • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
 • preko SMS-a na broj 098 444 110
 • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
 • putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Više o svemu preuzmite ovdje.